Στην τελική ευθεία η ενεργειακή αναβάθμιση του “Μιχάλης Παρασκευόπουλος”στην Αλεξ/πολης

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου “Μιχάλης Παρασκευόπουλος” του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ύψους 1.380.000€, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (Α.Π.:οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6330/28-06-2019).

Η Πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου «Μιχάλης
Παρασκευόπουλος» μέσα από μια σειρά ενεργειών όπως,


 αντικατάσταση της κάλυψης της στέγης με νέα μεταλλικά πάνελ πετροβάμβακα
 αντικατάσταση των κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα κουφώματα αλουμινίου και
ενεργειακούς υαλοπίνακες
 εγκατάσταση συστήματος με αερόψυκτες αντλίες θερμότητας
 αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας LED
 ενσωμάτωση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη του κτιρίου
 τοποθέτηση ηλιακού θερμικού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και
 εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου (BMS) μέσω του
οποίου θα πραγματοποιείται και καταγραφή των ενεργειακών μεγεθών από τη
λειτουργία του κτιρίου.

Διαβάστε ακόμη  Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου: «15α Βραβεία Πολιτισμού»