Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στον Έβρο

    Ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου, καλούμε σε τακτική σύσκεψη τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων Πολιτικής Προστασίας από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και παγετό  κατά τη  νέα   χειμερινή περίοδο

   Η  σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις  11  Νοεμβρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα: 11.00 π.μ., στην αίθουσα συσκέψεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξ/πολη).

   Την ανωτέρω ημέρα και ώρα θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις, σε θέματα  των συνημμένων  Παραρτημάτων ‘’Α’’ και ‘’Β’’.

    Η συμμετοχή των αποδεκτών της παρούσης κρίνεται απαραίτητη.

                                                               Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π της Π.Ε  ΕΒΡΟΥ

                                                                                    Αντιπεριφερειάρχης                                           

                                                                                         Πέτροβιτς  Δημήτριος

Πίνακας  Αποδεκτών:

α. Για ενέργεια:

1. Αποκεντρωμένη Δκση ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/Δνση Πολιτικής  Προστασίας

2. Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης Δνση  Υδάτων, Εθν. Αντιστάσεως -2-,

    ΤΘ    1173, 65110  ΚΑΒΑΛΑ(υπόψη κ. Καμπά) 

3. Δνση Δασών και Δασαρχεία Νομού

4. Δνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Έβρου (με την παράκληση να ενημερώσει

    τους ΤΟΕΒ αρμοδιότητάς της)

5. Δνση Τεχνικών Έργων Αλεξ/πολης (με την παράκληση να ενημερώσει τους ΓΟΕΒ

    αρμοδιότητάς της )

6. Τμήμα Τεχνικών Έργων  Ορεστιάδας

7. Δνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

8. Ε.Υ.Δ.Ε Έβρου

9. ΕΛΓΑ  Αλεξ/πολης

10. Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  Νομού

11. Δνσεις  Αστυνομίας: Αλεξ/πολης – Ορεστιάδας

12.Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης και 1Ο Λιμενικό Τμήμα   Σαμοθράκης

13.XII Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ – XVI Μ/Κ ΜΠ/3ο ΕΓ – 50 ΜΗΧ. ΤΑΞ. ΠΕΖ/3ο ΕΓ

14.Δήμοι  Νομού

15.ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε, Περιφ. Υπηρεσία  Κομοτηνής, Π. Τσαλδάρη  56-58, 69100  Κομοτηνή

16.ΔΕΔΗΕ   Αλλεξ/πολης

17.ΕΔΙΣΥ  Α.Ε (Τμήμα  Γραμμής)

18.ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΄΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

19.ΕΚΑΒ -9 Αλεξ/πολης

20.Δνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης

  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου
  • WWF  Δαδιάς
  • Εθελοντικές Οργανώσεις Νομού
  • Εκπρόσωποι Περιφερειακού Συμβουλίου
  • ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ (Υπόψη κ. προέδρου)

β. Για  κοινοποίηση:

1. ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ /Γ.Γ.Π.Π

3. Δ’ΣΣ/3ο ΕΓ

4. ΓΕΝ ΑΣΤΥΝ. ΔΝΣΗ ΠΑ.Μ.Θ

5. ΠΕΡΙΦ. ΔΚΣΗ ΠΥΡΟΣΒ. ΥΠΗΡ. Α.Μ.Θ

γ. Για  Ενημέρωση:

      Π.Α.Μ.Θ/Γραφείο Περιφερειάρχη

 δ. Εσωτ. Διανομή:

        1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε  ΕΒΡΟΥ

        2.Αυτοτελής  Δνση Πολιτικής Προστασίας Α.Μ.Θ