Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας

Τα τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος σπουδών του αναδεικνύει το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ορεστιάδας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εν όψει και της υποβολής μηχανογραφικών δελτίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που παρέχει, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών και η πιστοποίηση/επάρκεια γνώσεων Πληροφορικής, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ, καθιστούν το πρόγραμμα του Τμήματος «αντίστοιχο με εκείνο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικών Πόρων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου», υψηλών επαγγελματικών προοπτικών και υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση του πανεπιστημιακού τμήματος της Ορεστιάδας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος https://fmenr.duth.gr/ και να παρακολουθήσετε τα σχετικά βίντεο: https://fmenr.duth.gr/video/ 

Ερτ