Τελευταία στις βάσεις ανάμεσα στις Ιατρικές σχολές, αυτή της Αλεξανδρούπολης

Ιατρική Αθήνας με 19.063 μόρια και με τελευταία την Ιατρική Αλεξανδρούπολης με 18.648

Για άλλη μία χρονιά η ναυαρχίδα των πανελλαδικών οι Ιατρικές σχολές ανά τη χώρα μονοπωλούν το ενδιαφέρον το ενδιαφέρον όχι μόνο των αυτών καθ’ ευατών που είναι υποψήφιοι αλλά προκαλεί το ενδιαφέρον όλων αφού είναι πάντα η σχολή που τραβάει τους αριστούχους μαθητές όλων των σχολείων της χώρας.

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 18.760
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 18.870
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18.648
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 18.709
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 18.745
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 19.063
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 18.964

β