Την Παρασκευή η τελετή παράδοσης – παραλαβής της διοίκησης στη ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΣ»

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΣ» ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 09:30, θα πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της Μεραρχίας στο Μνημείο Πεσόντων της Μεραρχίας, στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ (ΠΖ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ».

Παραλαμβάνων Διοικητής Μεραρχίας είναι ο Υποστράτηγος Χρήστος
Μπακιρτζής.