Τροπολογία για τις καλύβες του Έβρου κατέθεσε η Ν. Γκαρά

Τροπολογία που αφορά στις καλύβες του Έβρου κατέθεσε η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη  με τίτλο  «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής.

Με την τροπολογία ζητείται η παράταση για επιπλέον 2 έτη της προθεσμίας του άρθρου 122 του Ν. 4495/2017, που προβλέπει την αναστολή προστίμων και κατεδαφίσεων των καλυβών του Έβρου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και η διαδικασία έκδοσης του Προεδρικού Διατάγματος, με βάση την ειδική περιβαλλοντική μελέτη που εκπονείται και ανατέθηκε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατέθεσε η κα Γκαρά: “Με το άρθρο 122 του ν.4495/2017 είχε χορηγηθεί διετής αναστολή από τις πράξεις κατεδάφισης και τα πρόστιμα για τις καλύβες στο δέλτα του Έβρου και παράλληλα προβλεπόταν η εντός αυτού του διαστήματος έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής. Αντικείμενο του Προεδρικού Διατάγματος είναι ο καθορισμός των ζωνών χρήσης γης και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στην περιοχή και η θέσπιση κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προέκυπτε οριστική λύση και στο θέμα των καλυβών στο δέλτα του Έβρου.            

Στις 3 Νοεμβρίου του 2019 λήγει η συγκεκριμένη διετής αναστολή, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα. Κατά συνέπεια καθίσταται αναγκαία η παράταση της ως άνω προθεσμίας για δύο ακόμη έτη ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της παρουσίας στο δέλτα του Έβρου ανθρώπων και δραστηριοτήτων που είναι συμβατές με τον υγροβιότοπο (π.χ. αλιεία). Αντίστοιχα, είναι απαραίτητη και η επιμήκυνση της προθεσμίας για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος προστασίας της περιοχής καθώς και αυτή η προθεσμία εκπνέει στις 3 Νοεμβρίου 2019. Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται παράταση για δύο έτη της προθεσμίας αναστολής και αντίστοιχα παράταση της προθεσμίας για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμείνουν στην περιοχή μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που θα εκδοθεί κατόπιν της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης που εκπονείται και θα προβλέψει τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στην περιοχή στη βάση κανόνων και όρων που διαφυλάσσουν το φυσικό περιβάλλον”.