Τυπικές εγκρίσεις μελετών για την Ανατολική Περιφερειακή Αλεξανδρούπολης

Σε μία σειρά τυπικών εγκρίσεων σε μελέτες για το έργο της ανατολικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης προχώρησε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, με τη δημοπράτηση του έργου να έχει οριστεί για τον τρέχοντα μήνα. Όσοι όμως γνωρίζουν εκ των έσω τις δυσκολίες του έργου, εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για την πορεία του.

Πάντως, όπως ενημερώνει το insider.gr, το υπουργείο προχώρησε στην έγκριση των μελετών-φακέλων-τευχών που συντάχθηκαν από την Υπηρεσία ΕΥ∆Ε ΚΣΣΥ µε την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο της σύβασης: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ) στην επικαιροποίηση-συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και Τευχών Δημοπράτησης καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης για την δημοπράτηση του έργου Οδική Σύνδεση της Εγνατίας Οδού µε τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ανατολική Περιφερειακή Οδός Αλεξανδρούπολης)».

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Εκδήλωση συζήτηση για προσφυγικό, την αλληλεγγύη και τις ρατσιστικές επιθέσεις

Η έγκριση αφορά σε:

A. Επικαιροποιηµένο Φάκελο Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων

Β. Επικαιροποιηµένες-συµπληρωµένες Οριστικές Μελέτες Οδοποιίας, υδραυλικές µελέτες και µελέτες τεχνικών έργων.

Γ. Επικαιροποιηµένα-συµπληρωµένα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.

Στην απόφαση μάλιστα αναφέρεται ότι η άμεση δημοπράτηση και η υλοποίηση του έργου είναι απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια των χρηστών του εν λόγω οδικού δικτύου. Η οδική σύνδεση του λιμένα της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό αποτελεί ένα από τα κυριότερα έργα για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, το οποίο πρόκειται να παραχωρηθεί σε ιδιώτες μέσω του διαγωνισμού που προωθεί το ΤΑΙΠΕΔ.