Ξεκίνησε η θεώρηση και έκδοση των καρτών μετακίνησης των ΑμεΑ

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης ενημερώνουν ότι στις 5 Νοεμβρίου ξεκίνησε η θεώρηση και έκδοση των καρτών μετακίνησης των ΑμεΑ. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ανανέωσης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2018.

Η ανανέωση γίνεται στα ΚΕΠ ή στο γραφείο 105 στο τμήμα κοινωνικής αλληλεγγύης που στεγάζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  1. Ταυτότητα
  2. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
  3. 2 φωτογραφίες για όσους εκδίδουν πρώτη φορά ή 3 για τους τυφλούς και άτομα με ΒΝΚ
  4. Εκκαθαριστικό τελευταίας φορολογικής δήλωσης.