Εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΣ προσλήψεις  δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού στους Δήμους όλης της χώρας. 

Συγκεκριμένα στον Νομό Έβρου εγκρίθηκαν 22 θέσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα, ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα,  στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου .

15 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Αλεξανδρούπολης και 7 θέσεις στον Δήμο Σουφλίου .

Παρακάτω αναλυτικά η απόφαση : 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A5546%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%916%CE%A6?inline=true

Διαβάστε ακόμη  Από αύριο τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιούλιου θα απέχουν από πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας οι Δικηγόροι της Αλεξανδρούπολης.