Ζητείται από την εταιρεία Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. οδηγός με δίπλωμα κατηγορίας Ε

Ζητείται από την εταιρεία Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. οδηγός με δίπλωμα κατηγορίας Ε, Π.Ε.Ι, κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να είναι κάτοχος ADR.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2551032169 και e-mail: [email protected].

Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε

ΤΗΛ: 2551032169