Έκθεση σχολικών βιβλίων από το 1900 έως το 1970!

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει την έκθεση με τα σχολικά βιβλία και τετράδια του δημοτικού από το 1900 μέχρι και το 1970.
Τα αντικείμενα της έκθεσης είναι από την ιδιωτική συλλογή του Μιχάλη Πατέλη.
Διάρκεια έκθεσης 26 Σεπτεμβρίου-10 Οκτωβρίου.