Ακυρώθηκε η ανάληψη του έργου από Εβρίτικη κοινοπραξία για την ανάπλαση της παραλιακής και δόθηκε σε εταιρεία της Λάρισας

Άλλος θα είναι τελικά ο ανάδοχος του έργου «Ανάπλαση Δυτικής Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης», από αυτόν που είχε αρχικά επιλεχθεί, πριν λίγους μήνες.

Μετά από προσφυγή εταιρείας που επίσης συμμετείχε στο διαγωνισμό, η αρμόδια Αρχή τη δικαίωσε, ακυρώνοντας την απόφαση του Δήμου που έδινε το έργο σε κοινοπραξία εταιρειών από τον Έβρο.

Προβλήματα στον έλεγχο των δικαιολογητικών

Αξίζει να σημειωθεί, για την ιστορία, πως στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου για το έργο, έλαβαν μέρος 9 εταιρείες. Σύμφωνα με το πρακτικό του διαγωνισμού, τη μεγαλύτερη έκπτωση (59,40%) κατέθεσε η εταιρεία SOLIS Α.Ε., με έδρα τη Λάρισα.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της κάθε εταιρείας, διαπιστώθηκαν προβλήματα και ελλείψεις για 4 από τις 9, συμπεριλαμβανομένης και της SOLIS που είχε καταθέσει τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Διαβάστε ακόμη  Προσφυγή Ηλιόπουλου κατά απόφασης για μνημείο κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών

Έτσι, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το έργο αποφασίστηκε να δοθεί στην κοινοπραξία εταιρειών από τον Έβρο, που είχε τη δεύτερη πιο συμφέρουσα προσφορά. Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, η «SOLIS» κατέθεσε προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Έτσι, αφού εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αποφάσισε πως:

«… δέχεται την υπό εξέταση προσφυγή. Ακυρώνει την υπ ́αριθμ. 207/18 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά το σκέλος της που αποκλείεται από το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ η προσφορά του προσφέροντος οικονομικού φορέα με διακριτικό τίτλο SOLIS A.E».

Έτσι, ο Δήμος υποχρεούται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία με σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο διάστημα.