Ανοίγει ο δρόμος για τις ΑΠΕ σε Δήμους και Περιφέρειες

Μετά τις ενεργειακές κοινότητες, στις οποίες σιγά – σιγά αρχίζουν να εντάσσονται οι δήμοι, ένα ακόμη βήμα γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για την ενέργεια και την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ανοίγει, λοιπόν, ο δρόμος για την εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από Δήμους και Περιφέρειες, που θα καλύπτουν όλο το εύρος των εγκαταστάσεων τους, αλλά και να στηριχθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες των Δήμων.

Βέβαια, αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για το ήδη αυξημένο ενεργειακό κόστος, που θα κληθούν να πληρώσουν οι 332 Δήμοι, που λόγω της κυμαινόμενης ρήτρας αναπροσαρμογής το κόστος ρεύματος για τους ΟΤΑ α βαθμού αναμένεται να φτάσει γα το 2022 το 1 δισ. ευρώ!

Σύμφωνα με διάταξη, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δίνεται η δυνατότητα για «εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης  (ΣΗΘΥΑ) από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού για κάλυψη ενεργειακών αναγκών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87), δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων, εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του Ο.Τ.Α. με εφαρμογή ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού».

Διαβάστε ακόμη  Στον Έβρο βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού «για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας».

Ειδικά για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού  «επιτρέπεται η εγκατάστασή τους με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του αθροίσματος της συμφωνημένης ισχύος των προς συμψηφισμό παροχών κατανάλωσης».

Πηγή ilektrav