Αποκεντρωμένη: Δε νομιμοποιείται ο Μέτιος να ανακαλεί καθήκοντα Αντιπεριφέρειαρχη

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ανακοίνωσε την απόφαση της επί της προσφυγής Μαρκόπουλου. Ο κ. Μαρκόπουλος ζήτησε για 3 λόγους να ακυρωθεί η απόφαση Μέτιου, με την οποία στις 18 Φεβρουαρίου ανακλήθηκαν οι αρμοδιότητες του και μεταφέρθηκαν στον κ. Αντωνιάδη. Σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης η απόφαση Μέτιου ακυρώνεται επειδή στο γράμμα του σχετικού νόμου δεν προκύπτει η δυνατότητα του Περιφερειάρχη να ανακαλέσει τις αρμοδιότητες που έχει αναθέσει σε χωρικό Αντιπεριφερειάρχη.

Το σχετικό απόσπασμα της απόφασης σύμφωνα με την Πρωινή της Καβάλας, αναφέρει: «Από την διάταξη του νόμου προκύπτει ότι ο περιφερειάρχης δεν μεταβιβάζει, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά αναθέτει, ήτοι ανήκει στην δέσμια αρμοδιότητά του να απονέμει στους αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και η απόφασή του υπέχει εν τοις πράγμασι θέση διαπιστωτικής πράξης. Από το γράμμα του νόμου δεν προκύπτει ούτε αναφέρεται σε κάποιο σημείο η δυνατότητα του αρμόδιου οργάνου (εδώ του περιφερειάρχη) να ανακαλεί την ως άνω απόφαση. Επομένως δεν νομιμοποιούνταν ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προβεί στην ενέργεια ανάκλησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τον προσφεύγοντα. Επίσης η ανωτέρω διάταξη ορίζει ότι η ανάθεση γίνεται σε «όλους» τους αντιπεριφερειάρχες της περιφέρειας. Δεν προκύπτει λοιπόν η διακριτική ευχέρεια του περιφερειάρχη να επιλέγει κάποιους αντιπεριφερειάρχες αποκλείοντας άλλους και εν προκειμένω τον προσφεύγοντα, Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να μην αναθέσει καθόλου την άσκηση τομέα δραστηριοτήτων της περιφέρειας σε κάποιον από τους αντιπεριφερειάρχες».

Με τη σημερινή απόφαση του ασκούντος χρέη Ελεγκτή Νομιμότητας έπεσε στο κενό η προσπάθεια του Περιφερειάρχη ΑΜΘ να ακυρωθεί ο ρόλος του αιρετού χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Ταυτόχρονα αναιρέθηκε μια εκδικητική προσπάθεια του Περιφερειάρχη, η οποία περιβαλλόταν από μια σαφή διάθεση αυθαιρεσίας και υποτίμησης κάθε έννοιας νομιμότητας.

Διαβάστε ακόμη  Εγκαίνια με δικαιολογίες, οικειοποιήσεις έργων και κάτι σαν απολογισμό

Η απόφαση που εκδόθηκε σήμερα επαναφέρει την κανονικότητα στην δημοκρατική λειτουργία της Περιφέρειας και διαλύει το θέατρο εντυπώσεων που επιχειρήθηκε να στηθεί σε βάρος του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρου Μαρκόπουλου με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από αυτόν και τη μεταφορά τους σε έναν θεματικό Αντιπεριφερειάρχη της αρεσκείας του Περιφερειάρχη.

Ανακοίνωση της παράταξης του Χριστόδουλου Τοψίδη

Η παράταξη της «Περιφερειακής Σύνθεσης» δηλώνει ότι εμμένει στις αυτονόητες αρχές:

της δημοκρατίας και του σεβασμού στην ετυμηγορία των πολιτών της Π.Ε Καβάλας
της νομιμότητας. Στην δημοκρατία κανείς δεν δικαιούται να αποφασίζει έξω από τα όρια που καθορίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο
της ευπρέπειας. Κανείς δεν δικαιούται να παριστάνει κάτι που δεν είναι και στη προκείμενη περίπτωση να παριστάνει τον αιρετό χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας!
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολίτες της Π.Ε Καβάλας και της Π.Ε Θάσου ποτέ δεν αμφέβαλαν για το ποιο είναι το πρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, ενώ καταγράφηκε και η αντίδρασή τους στη πιο πάνω μεθόδευση.

Ο επικεφαλής της παράταξης της «Περιφερειακής Σύνθεσης» και Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης δήλωσε σχετικά: «Χαιρετίζω την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας, η οποία προκύπτει από την δικαίωση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θ. Μαρκόπουλου και από την ακύρωση της απαράδεκτης απόφασης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ σχετικά με την αφαίρεση μέρους των αρμοδιοτήτων του και τη μεταφορά τους σε άλλο πρόσωπο. Η παράταξή μας συνεχίζει την προσπάθεια της για το μέλλον του τόπου μας συνθέτοντας όλες τις υγιείς δυνάμεις της Περιφέρειας».