Απορρίφθηκε η προσφυγή του προμηθευτή του «μπαλονιού» από την Αποκεντρωμένη

Απορρίφθηκε τελικώς η προσφυγή που είχε καταθέσει ο προμηθευτής του αθλητικού θόλου (μπαλόνι) κατά απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με την οποία ο προσφεύγων – ανάδοχος είχε κηρυχθεί έκπτωτος.

Όπως επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης της Αποκεντρωμένης, κατά της απόφασης του Δήμου «δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικήςπροσφυγής, η διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για την εν λόγω προμήθεια επιλύεται στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο και άρα απαράδεκτα προσβάλλεται η απόφαση αυτή με την παρούσα  προσφυγή».

Ολόκληρη η απόφαση της Αποκεντρωμένης

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9728%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%A83%CE%A3?inline=true

Διαβάστε ακόμη  Περιοδεία – παρωδία Σταϊκούρα στον Έβρο με αναμάσημα βαλτωμένων έργων