Την άρση των αδικιών που παρατηρούνται στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, από το οποίο εξαιρούνται οι παραγωγοί της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητούν τα τοπικά παραρτήματα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με επιστολή τους προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, στο πρόγραμμα που αφορά «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» η κατανομή των πιστώσεων αφορά παραγωγούς, οι οποίοι προέρχονται μόνο σε 2 από τις 13 περιφέρειες της χώρας! Κι αυτό μάλιστα, την στιγμή που στην πρόσκληση αιτήσεων συμμετοχής, αναφέρεται ως γεωγραφική περιοχή εφαρμογής όλη η Ελληνική επικράτεια! «Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο», σχολιάζουν τα παραρτήματα ΑΜΘ του ΓΕΩΤΕΕ και ζητούν από τον Υπουργό κ. Αραχωβίτη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για άρση των αδικιών που προκύπτουν με την συγκεκριμένη πρόσκληση.

Αναλυτικά η επιστολή

Κύριε Υπουργέ η περιφέρεια την όποια εκπροσωπούμε τα δύο παραρτήματα αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχει αξιόλογη και μεγάλη σε μέγεθος κτηνοτροφία τόσο στην αιγοπροβατοτροφία όσο και στην βοοτροφία.

Δυστυχώς όμως η κτηνοτροφία μας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί αρκετές μειώσεις και αδικίες εξαιτίας τόσο των εμφανίσεων σοβαρών ζωονόσων λόγω και της γειτνίασης της με άλλες χώρες (Τουρκία – Βουλγαρία) όσο και αδικιών από την πολιτεία, οι οποίες αφορούν την κατανομή των βοσκοτόπων, κατά την οποία στην περιφέρεια μας αναλογούσαν πολύ λιγότεροι βοσκότοποι σε σχέση με το παρελθόν.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας όσον αφορά τις ενισχύσεις από διάφορα Μέτρα του ΠΑΑ (Εξισωτική αποζημίωση, Βιολογική Κτηνοτροφία κ.α) αφού η ενίσχυση σε αυτά υπολογίζεται με βάση την έκταση σε βοσκότοπο που έχει ο κάθε παραγωγός.

Διαβάστε ακόμη  Κινητοποίηση για τη Νοσηλευτική Σχολή την ερχόμενη Κυριακή

Για παράδειγμα ένας παραγωγός με συγκεκριμένο αριθμό ζώων στην περιφέρεια μας λαμβάνει πολύ μικρότερη ενίσχυση σε σχέση με ίδιο παραγωγό που κατέχει τον ίδιο αριθμό ζώων σε άλλη περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένων των 2 παραπάνω περιφερειών που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση).

Πρέπει να τονισθεί επίσης ότι μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων στην περιφέρεια μας έχει στραφεί στην βιολογική εκτροφή για να βελτιώσει το εισόδημα του και να μπορέσει να ανταγωνιστεί το δυσοίωνο περιβάλλον για αυτόν στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι αρκετοί παραγωγοί έχουν συνάψει συμβάσεις με πιστοποιητικούς φορείς αναμένοντας μία νέα πρόσκληση βιολογικής κτηνοτροφίας. Με την παρούσα πρόσκληση στερείται της δυνατότητας του να ενταχθεί στο ανάλογο μέτρο.

Όσα σας αναφέρουμε παραπάνω ισχύουν και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, που αν και υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανήκει στην δικαιοδοσία του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για άρση των αδικιών που προκύπτουν με την συγκεκριμένη πρόσκληση και είμαστε στη διάθεση σας ώστε να συνδράμουμε από κοινού».