Δέλτα του Έβρου | Η σημαντική συνεισφορά του Δέλτα του Έβρου στο οικοσύστημα

Δέλτα του Έβρου | Η πιο σημαντική συνεισφορά του Δέλτα του Έβρου στο οικοσύστημα είναι στη μετανάστευση και στο ξεχειμώνιασμα των δεκάδων ειδών πτηνών. 

https://bit.ly/3Akd74M

Πουλιά που έρχονται το χειμώνα από την Βόρεια Ευρώπη και την Ρωσία ή άλλα που σταματούν εδώ κατά τις διαδρομές τους από την Αφρική στην Ευρώπη και αντίστροφα. Φοινικόπτερα, κύκνοι και χιλιάδες πάπιες, ροδοπελεκάνοι, χαλκόκοτες, χουλιαρομύτες, αργυροπελεκάνοι, νανόγλαροι και η εξαιρετικά σπάνια λεπτομύτα χρησιμοποιούν τον υγροβιότοπο ως στάση του μεγάλου ταξιδιού της μετανάστευσής τους προς θερμότερα κλίματα.

1 Welcome to Alexandroupolis… All you wish is here!

-Google Map: https://bit.ly/3lsTjI8