Η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης σας προσκαλεί στην ενημερωτική

διαδικτυακή εκδήλωση του έργου με τίτλο «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – “ WRESTLE”», του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V A Greece Bulgaria 2014 2020 στο οποίο συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας για την παρακολούθηση και τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας zoom https://us02web.zoom.us/j/84822515631

 Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξανδρούπολης

 Διονυσίου Σολωμού 24

Διαβάστε ακόμη  ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΤΟΥΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ : Μια δεξιά κυβέρνηση στην Ελλάδα είναι πάντοτε μια δεξιά κυβέρνηση!!

 Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: 2551 024 018

https://bit.ly/35mjHLD

 http://www.deyaalex.gr/index.php

 deyaalex@otenet.gr & deyaa@deyaalex.gr