Έκθεμα από τον Έβρο σε διαδικτυακή έκθεση της FIFA !

Ένα διαφορετικό αίτημα, από τον εκπρόσωπο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (FIFA) κ. Silvano Berti ενέκρινε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου. Πιο συγκεκριμένα, η FIFA ζήτησε να της χορηγηθεί  άδειας αναδημοσίευσης από το αρχείο της ΕΦΑ Έβρου μίας εικόνας ενός πήλινου ομοιώματος σφαίρας του 3ου αιώνα π.Χ από το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης στο πλαίσιο διαδικτυακής έκθεσης σχετικά με την ιστορία του ποδοσφαίρου στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας (www.fifamuseum.org)!

Η Εφορεία αποφάσισε να εγκρίνει το αίτημα υπό τους εξής όρους :

1. Η άδεια χορηγείται μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Απαγορεύεται ο δανεισμός και η διάθεση σε τρίτους και η επανάχρηση σε άλλα θέματα παράγωγα του συνόλου ή μέρους του υλικού χωρίς την προηγούμενη έγκριση της υπηρεσίας μας.

2. Την ευθύνη για την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας φέρει αποκλειστικά και μόνο ο φορέας που τη διαχειρίζεται και σε καμία περίπτωση το ΥΠΠΟΑ.

3. Να μην επιτρέπεται η μεταφόρτωση (downloading) της εικόνας και να είναι σε τέτοια ανάλυση, ώστε να αποτρέπεται η αναδημοσίευσή της σε εκτυπώσιμη μορφή από τρίτους.

4. Η ψηφιακή εικόνα να μην παρουσιάζεται με τρόπο που να αλλοιώνει το περιεχόμενό της (σύνθεση, επικάλυψη) ή που να θίγει με οποιοδήποτε τρόπο αυτή.

5. Να αναγράφεται ότι το copyright της εικόνας ανήκει στο ΥΠΠΟΑ-Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ως εξής : To copyright επί του απεικονιζόμενου αρχαίου ανήκει στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και κατ’ επέκταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ν.3028/2002).

6. Να ενημερωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ανάρτησης της ψηφιακής εικόνας στο διαδίκτυο.

7. Να καταβληθούν τα υπέρ του ΟΔΑΠ τέλη σύμφωνα με την υπ’αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3046/Β/30.12.2011)

άρθρο 5 παρ.2 και άρθρο 12 παρ.1 «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία». 

«Πόρτα» και από παράταξη Μυτιληνού στον απολογισμό Ζαμπούκη