Έρευνα σκοπιμότητας για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στην Αλεξανδρούπολη από τη ΓΑΙΑΟΣΕ

Τη μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου μεταφορών στην Αλεξανδρούπολη αποφάσισε να αναθέσει η ΓΑΙΑΟΣΕ στον Επίκουρο Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης Δημ. Δημητρίου.

Πάγια θέση και στρατηγική της ΓΑΙΑΟΣΕ είναι ότι η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων Συνδυασμένων Μεταφορών αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την αύξηση του εμπορευματικού σιδηροδρομικού έργου. Η δημιουργία τους σε πόλεις που παρουσιάζουν αξιοσημείωτη γεωστρατηγική θέση και αύξηση εμπορευματικών ροών, όπως η Αλεξανδρούπολη, αποτελεί προτεραιότητα.
Έτσι, η εταιρεία προχώρησε στις 13 Ιουνίου στην ανάθεση της μελέτης στον καθηγητή του ΔΠΘ, έναντι του ποσού των 28.000 ευρώ.

Η δημιουργία του υπό εξέταση εμπορευματικού κέντρου σε γήπεδο έκτασης 465 στρεμμάτων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, αποσκοπεί στη βελτίωση της διαχείρισης των εμπορευματικών ροών εντός και εκτός της Περιφέρειας και την αναβάθμιση των ολοκληρωμένων διατροπικών μεταφορικών ροών κατά μήκος διαδρόμων μεταφορών που συνδέουν την Περιφέρεια με την υπόλοιπη χώρα, γειτονικές χώρες και την Μεσόγειο.

Μεταξύ άλλων, στη μελέτη θα γίνεται ανάλυση των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της περιοχής μας, των ισχυρών και αδύνατων σημείων στην εξέλιξη της ζήτησης για μεταφορά εμπορευμάτων, ενώ θα γίνεται εκτίμηση κόστους και ωφελειών της δημιουργίας εμπορευματικού κέντρου, με προσδιορισμό των αναγκαίων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται και δΔιαβούλευση με φορείς και επιστημονικές δράσεις.