Έρευνα – κόλαφος για την κυβέρνηση για τις συνθήκες εργασίας: «Βασιλεύει» η ανασφάλεια

Φωτογραφία: analuseto.gr

Πέντε χαρακτηριστικά (αλλά απλώς ενδεικτικά) ευρήματα της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς- Nicos Poulantzas Institute σε συνεργασία με την Prorata S.A. με θέμα τις “Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα”. 

Πέντε από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τόσες χιλιάδες βρέθηκαν στις 9 Νοεμβρίου στους δρόμους της Αθήνας και των άλλων πόλεων της χώρας.

Και κυρίως πέντε πραγματικότητες που καμία κυβέρνηση, κανένα μέσο ενημέρωσης -ό,τι κι αν κάνει- δεν μπορεί να κρύψει ή να διαστρεβλώσει.

🗣 8 στους 10 εργαζόμενους (78,5%) θεωρούν ότι στην Ελλάδα προστατεύονται περισσότερο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργοδοτών σε βάρος των εργαζομένων.

🗣 Περισσότεροι από τους μισούς (54,3%) θεωρούν ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας σήμερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι χειρότερη σε σύγκριση με πριν 3 χρόνια.

🗣 1 στους 5 θεωρεί “πολύ” ή “αρκετά” πιθανό να χάσει την εργασία του τον επόμενο ένα χρόνο.

🗣 7 στους 10 (72%) δηλώνει ότι το εισόδημα από την εργασία του δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του χωρίς άλλους πόρους.

🗣 7 στους 10 (71,9%) αξιολογεί αρνητικά τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην προστασία και ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Άλλα συμπεράσματα της έρευνας

Στο παραπάνω πλαίσιο, η σημερινή κυβέρνηση αξιολογείται αρνητικά στις επιδόσεις της σε όλες τις πλευρές της εργασιακής πολιτικής, και κυρίως στο ζήτημα της προστασίας και στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων και της εξασφάλισης αξιοπρεπών αμοιβών, το οποίο ιεραρχείται εύλογα από τη συντριπτική πλειοψηφία ως το πιο σημαντικό και επείγον θέμα. Μάλιστα, η αρνητική αυτή αξιολόγηση προέρχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και από ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος.

Ενδεικτικά:

Σε όλους τους τομείς -καταπολέμηση ανεργίας (60,2%), κατοχύρωση συνδικαλιστικών ελευθεριών (62,4%), προστασία από απολύσεις (69,8%)- η σημερινή κυβέρνηση αξιολογείται αρνητικά από την πλειοψηφία των εργαζομένων.

Διαβάστε ακόμη  Τα δρομολόγια “Αδαμάντιος Κοραής” στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη

Το χειρότερο για την κυβέρνηση ποσοστό αφορά τις επιδόσεις της στην προστασία και ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, στην οποία αξιολογείται αρνητικά από το 71,9% των ερωτώμενων. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού την ίδια στιγμή το 67,6% θεωρεί το θέμα αυτό απόλυτη προτεραιότητα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της εργασίας σήμερα.

Η παραπάνω συνθήκη -ο συνδυασμός δηλαδή πολύ χαμηλών αμοιβών που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις στοιχειώδεις ανάγκες των νοικοκυριών των εργαζομένων, με άλλα αρνητικά φαινόμενα που καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές και έχουν αποτυπωθεί και στα προηγούμενα «κύματα» της έρευνάς μας, όπως π.χ. ο εργάσιμος χρόνος, τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας κ.λπ.- φαίνεται ότι διαμορφώνει και στη χώρα μας το υπόστρωμα ενός κύματος «μεγάλης παραίτησης».

Ενδεικτικά:

Μόνο 1 στους 4 (24,4%) δήλωσε ότι δεν θα παραιτούνταν από τη δουλειά του στις σημερινές συνθήκες.

Αντίθετα, ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί από τη δουλειά του, ακόμα και χωρίς να έχει βρει άλλη, για οικονομικούς λόγους (42,3%), και ειδικότερα είτε στην περίπτωση που το εισόδημά του από αυτή ήταν τόσο χαμηλό  (31,6%)είτε αντίστροφα το κόστος που συνεπάγεται η συγκεκριμένη εργασία (π.χ. συγκεκριμένος τόπος διαμονής) ήταν τόσο υψηλό (10,7%) ώστε και στις δύο περιπτώσεις να είναι ασύμφορο να συνεχίσει να απασχολείται σε αυτή.

Επίσης αρκετά σημαντικό είναι το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι θα παραιτούνταν προκειμένου να αποφύγουν ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον (14,1%), αλλά και όσων θα παραιτούνταν λόγω εξαντλητικών ωραρίων (10,2%), στοιχείο ενδεικτικό του ότι ένα σημαντικό πλέον τμήμα των εργαζόμενων αναζητά και ποιότητα στην εργασία του.