Εξώδικα στις εταιρείες ενέργειας ετοιμάζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 

Στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, ο οποίος διαθέτει εξειδικευμένη νομική γνώση και σχετική εμπειρία στο αντικείμενο, καθώς έχει χειριστεί με επιτυχία και την υπόθεση της Energa ανέθεσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τη διενέργεια των εξώδικων (καταρχήν)  νομικών ενεργειών κατά των εταιρειών εναλλακτικών παρόχων ρεύματος για την είσπραξη των οφειλόμενων δημοτικών τελών, που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που συνεδρίασε στις 8/3, είναι γνωστό το ζήτημα που έχει ανακύψει για το Δήμο Αλεξανδρούπολης καθώς και σε άλλους Δήμους της χώρας, λόγω της μη απόδοσης από την πλειοψηφία των εταιριών-εναλλακτικών παρόχων ενέργειας, εντός των προβλεπόμενων δύο μηνών από τη λήξη των λογαριασμών των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και του τέλους ακίνητης περιουσίας τα οποία και έχουν εισπράξει μέσω των παραπάνω λογαριασμών. Η είσπραξη των ποσών αυτών είναι μείζονος σημασίας για το Δήμο, καθώς πρόκειται για σημαντικά ποσά των οποίων η μη είσπραξη, είτε η είσπραξη αυτών με καθυστέρηση προκαλεί σημαντική ζημία ανατρέποντας τον προϋπολογισμό του.

Διαβάστε ακόμη  Πού να μην είχατε αφοσιωθεί στα προβλήματα του πολίτη, κύριε Δερμεντζόπουλε…

Όπως επισημάνθηκε, για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Δήμου Αλεξανδρούπολης κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση διενέργεια νομικών ενεργειών, για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών μαζί με τους τόκους. Έτσι, αποφασίστηκε ομόφωνα να ανατεθεί στον κ. Παπαρρηγόπουλο, που έχει χειριστεί με επιτυχία για λογαριασμό πάνω από 120 Δήμων την παρόμοια υπόθεση της Energa, η διενέργεια όλων των νομικών ενεργειών, προκειμένου οι εταιρείες να καταβάλουν τα ποσά που προβλέπει ο νόμος.