Η Μαρέβα ομολογεί: «Η εταιρεία είμαι εγώ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε δεινή θέση. Αιτία οι αποκαλύψεις αναφορικά µε το ότι υποβάλλει ψευδές πόθεν έσχες από το 2016 καθώς και ότι η σύζυγός του Μαρέβα Γκραµπόφσκι κατείχε παρανόµως µετοχές σε γαλλική εταιρεία. Πρόκειται για αποκαλύψεις που συνιστούν προσβολή πολιτικής, ηθικής και –κυριότερα– νοµικής τάξης και αυτονόητα θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει τον πρωθυπουργό σε παραίτηση. Ή έστω να πράξει το στοιχειώδες: να δώσει απαντήσεις.

Οχι όµως. Ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει για ακόµη µία φορά να διανύσει τον ολισθηρό δρόµο της επίθεσης στο Documento. Κι ας υφίσταται έντονες αντιδράσεις, ακόµη και από το εσωτερικό του κόµµατός του, εξαιτίας της παρανοµίας που αποκαλύφθηκε ότι διαπράττει επί σειρά ετών. Ο πρωθυπουργός δεν είναι απλώς σιωπηλός. Είναι και ψεύτης. Κατά συρροή.

Την περασµένη Κυριακή η Νέα ∆ηµοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά µε τις αποκαλύψεις του Documento. Σε αυτή την ανακοίνωση –κατ’ εντολή του πρωθυπουργού– παρουσιάστηκε ένα έγγραφο. Ενα ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο ο πρωθυπουργός παρουσίασε προκειµένου να αποδείξει τη δήθεν αθωότητά του. Ενα έγγραφο που αναφέρεται στη δήθεν µεταβίβαση των µετοχών που κατείχε η κ. Γκραµπόφσκι στην SCI Personal Ventures προς τον ετεροθαλή αδερφό της Γιώργο Παπαζήση τον Αύγουστο του 2016. Ενα έγγραφο που έχει µηδενική νοµική ισχύ. Ενα κουρελόχαρτο.

Η δικογραφία που… καίει τη Μαρέβα

Το ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης λέει ψέµατα το έχει παραδεχτεί –δυστυχώς για τον πρωθυπουργό– η ίδια η Μαρέβα Γκραµπόφσκι. Το αποκάλυψε κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Οικονοµικού Εγκλήµατος και την επιτροπή πόθεν έσχες της Βουλής –έπειτα από µήνυση που είχε υποβάλει ο εκδότης του Documento– αναφορικά µε περιουσιακά στοιχεία της που δεν είχαν δηλωθεί στο πόθεν έσχες του πρωθυπουργού µε το επιχείρηµα της διάστασης του ζεύγους. Η έρευνα διεξήχθη ύστερα από δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας τον Φεβρουάριο του 2017 και περατώθηκε το 2018.

Ενα από τα επίµαχα περιουσιακά στοιχεία είναι και η SCI Personal Ventures. Σε όλες αυτές τις νοµικές διαδικασίες η κ. Γκραµπόφσκι δεν ανέφερε ποτέ ότι απέκτησε το 95% των µετοχών όταν βρισκόταν σε διάσταση µε τον Κυρ. Μητσοτάκη. Κυριότερα, ουδέποτε χρησιµοποίησε το επιχείρηµα ότι η εταιρεία δεν της ανήκει πια –όπως προκύπτει από το ιδιωτικό συµφωνητικό που παρουσίασε– προκειµένου να ελαφρύνει τη θέση της.

Το σηµαντικότερο όµως είναι άλλο: στις εξηγήσεις που παρείχε κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και οι οποίες υιοθετούνται από την Εισαγγελία Οικονοµικού Εγκλήµατος, η κ. Γκραµπόφσκι προσκόµισε έγγραφο των γαλλικών αρχών βάσει του οποίου το 2017 ήταν η αποκλειστική νόµιµη εκπρόσωπος της SCI Personal Ventures.

Συγκεκριµένα, όταν οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ Ιωάννης Καθαρός και Ιωάννης Βέρρος ζήτησαν εξηγήσεις από την κ. Γκραµπόφσκι αναφορικά µε ποσά που βρέθηκαν στους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασµούς της την περίοδο 2006-12, η ίδια δήλωσε ότι πρόκειται για µισθώµατα που λάµβανε από το σπίτι του Βολταίρου. Το εν λόγω ακίνητο, ως γνωστόν, είχε αγοραστεί µέσω της εταιρείας SCI Personal Ventures. Η κ. Γκραµπόφσκι αρχικά είχε προσκοµίσει βεβαίωση ορκωτού λογιστή, η οποία «βεβαιώνει ότι εταιρεία µε την επωνυµία “SCI Personal Ventures” φορολογείται στη Γαλλία, όπου και καταβάλλει φόρο ακίνητης περιουσίας, αλλά κατά τη χρήση 2012 δεν κατέβαλε φόρο εισοδήµατος, διότι τα αποτελέσµατά της ήταν ζηµιογόνα».

«Είναι η αποκλειστική νόµιµη εκπρόσωπος της εταιρείας»

Προκειµένου λοιπόν να αποδείξει ότι τα ποσά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασµούς της προέκυψαν από µισθώµατα από το σπίτι του Βολταίρου, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι είναι ξεκάθαρη. Οπως χαρακτηριστικά αναγράφει η επίκουρος εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος Ελένη Μιχαλοπούλου, «η είσπραξη των µισθωµάτων, όπως ανέφερε περαιτέρω η ελεγχόµενη, γινόταν προσωπικά από την ίδια, διότι ήταν η αποκλειστική νόµιµη εκπρόσωπος και διενεργούσε εισπράξεις και πληρωµές για λογαριασµό της ανωτέρω αστικής εταιρείας µέσω των προσωπικών της τραπεζικών της λογαριασµών».

Προκειµένου να αποδείξει ότι παρέµενε έως και το 2017 νόµιµη εκπρόσωπος της SCI Personal Ventures, η κ. Γκραµπόφσκι προσκόµισε έγγραφο των γαλλικών αρχών του Σεπτεµβρίου του 2017. Εγγραφο το οποίο σήµερα την εκθέτει ανεπανόρθωτα. Γράφει λοιπόν η επίκουρος εισαγγελέας: «Προς απόδειξη του ισχυρισµού της αυτού (σ.σ.: ότι δηλαδή η Μαρέβα Γκραµπόφσκι είναι η αποκλειστική νόµιµη εκπρόσωπος της γαλλικής εταιρείας) υπέβαλε αντίγραφο του από 25/09/2017 Ειδοποιητηρίου της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Οικονοµικών της Γαλλίας, σχετικά µε τον οφειλόµενο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας της ανωτέρω εταιρείας, από το οποίο συνάγεται, όπως αναφέρει, ότι η σχετική φορολογική υποχρέωση ύψους 1.371,00 ευρώ, απευθύνεται στην ίδια, ως εκπροσώπου».

∆ηλαδή η κ. Γκραµπόφσκι στην επίσηµη έρευνα που διεξάχθηκε, µε δικές της δηλώσεις και µε έγγραφο του γαλλικού κράτους που προσκόµισε, δήλωσε ότι τον Σεπτέµβριο του 2017 ήταν η νόµιµη εκπρόσωπος της SCI Personal Ventures. Και µάλιστα µε έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Γαλλίας. Κι ας λέει σήµερα µε το ιδιωτικό συµφωνητικό που παρουσιάζει ότι µεταβίβασε τις µετοχές της στη γαλλική εταιρεία από τον Αύγουστο του 2016. Τελικά πότε είπατε ψέµατα, κυρία Γκραµπόφσκι; Το 2017 ή σήµερα;

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι στην επίµαχη δικογραφία υπάρχει ακόµη ένα επίσηµο ντοκουµέντο του γαλλικού κράτους. Πρόκειται για έγγραφο του γαλλικού εµπορικού µητρώου, το οποίο φέρει ηµεροµηνία 23 Ιανουαρίου 2017. Σύµφωνα µε το επίµαχο έγγραφο, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι φέρεται τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία –όπως δηλώνει σήµερα, τότε είχε ήδη µεταβιβάσει τις µετοχές της– να είναι εταίρος και διαχειρίστρια της SCI Personal Ventures. Το έγγραφο αυτό είχε προσκοµιστεί από το Documento. Η κ. Γκραµπόφσκι ουδέποτε αµφισβήτησε κατά την έρευνα που της έγινε το επίµαχο έγγραφο. Σε αντίθεση δηλαδή µε ό,τι πράττει σήµερα, που έχει αποκαλυφθεί η παρανοµία την οποία έχει διαπράξει µε τον Κυρ. Μητσοτάκη.

Ακόµη και σήµερα είναι  πραγµατική δικαιούχος

Ο Κυρ. Μητσοτάκης προσκόµισε το επίµαχο ιδιωτικό συµφωνητικό προκειµένου να απαντήσει στη σωρεία επίσηµων εγγράφων του γαλλικού κράτους που έχει δηµοσιοποιήσει το Documento. Ενα από αυτά τα έγγραφα που παρουσιάζει σήµερα το Documento, και δεν επιδέχεται διαφορετική ερµηνεία, πιστοποιεί ότι η Μαρέβα Γκραµπόφσκι µέχρι και σήµερα παραµένει διαχειρίστρια της γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures. Πρόκειται για την εταιρεία δηλαδή που δόλια το πρωθυπουργικό ζεύγος κρύβει από το πόθεν έσχες του. Κι ας γράφει στο εξώδικο που απέστειλε στο Documento η σύζυγος του πρωθυπουργού ότι «από τον Αύγουστο του 2016 είχα πάψει να έχω οποιαδήποτε σχέση µε την εταιρεία αυτή». Φυσικά, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι γνωρίζει ότι η πραγµατικότητα είναι διαφορετική κι ας εξαπέλυε παράλληλα επίθεση µαζί µε τον σύζυγό της εναντίον του Documento. Και θα το αποδείξουµε µε ακόµη ένα ντοκουµέντο.

Το έγγραφο είναι της γραµµατείας του Εµπορικού ∆ικαστηρίου του Παρισιού και αφορά την εταιρεία SCI Personal Ventures. Το έγγραφο φέρει ηµεροµηνία 19 Ιουλίου 2021. Εχει τίτλο «Μητρώο πραγµατικών δικαιούχων» και αποτελεί απόσπασµα των πληροφοριών των δηµόσιων δηλώσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί για την επίµαχη γαλλική εταιρεία. Στη συνέχεια του εγγράφου παρέχονται πληροφορίες «σχετικές µε τους πραγµατικούς δικαιούχους» της SCI Personal Ventures. Για την εταιρεία µε την οποία η σύζυγος του πρωθυπουργού διαρρηγνύει τα ιµάτιά της ότι δεν έχει καµία σχέση. Κι όµως. Είναι η Μαρέβα Γκραµπόφσκι αυτή που βάσει του συγκεκριµένου εγγράφου εµφανίζεται να είναι η πραγµατική δικαιούχος της εταιρείας ως φυσικό πρόσωπο.

Στη συνέχεια του εγγράφου υπάρχει και αναφορά στη φύση και την έκταση των πραγµατικών συµφερόντων της Μαρέβας Γκραµπόφσκι στην SCI Personal Ventures. Ετσι λοιπόν τα πραγµατικά συµφέροντα της συζύγου του πρωθυπουργού στη γαλλική εταιρεία αναλύονται ως εξής: «Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατα δηλωθείσες πληροφορίες, κατοχή κεφαλαίου ύψους 83,33% αναλυόµενο ως εξής: 83,33% έµµεσης κατοχής µέσω ενός ή περισσότερων νοµικών προσώπων, εκ των οποίων 83,33% κατά πλήρη κυριότητα. Σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατα δηλωθείσες πληροφορίες, διατήρηση δικαιωµάτων ψήφου σε ποσοστό 83,33% αναλυόµενο ως εξής: 83,33% έµµεσης διατήρησης µέσω ενός ή περισσότερων νοµικών προσώπων, εκ των οποίων 83,33% κατά πλήρη κυριότητα».

Και διαχειρίστρια  της εταιρείας η Μαρέβα

Κι αυτό το έγγραφο, όπως και τα προηγούµενα που έχει αποκαλύψει το Documento, δεν επιδέχονται αµφισβήτηση. Η Μαρέβα Γκραµπόφσκι, ό,τι και να υποστηρίζει, βάσει επίσηµου εγγράφου του γαλλικού κράτους παραµένει η πραγµατική δικαιούχος της γαλλικής εταιρείας. Είναι αυτή που κατέχει εµµέσως το 83,33% του κεφαλαίου της SCI Personal Ventures, µε αποτέλεσµα να έχει και το αντίστοιχο ποσοστό αναφορικά µε το δικαίωµα ψήφου. Το συγκεκριµένο ποσοστό δεν είναι τυχαίο. Είναι το ποσοστό που κατέχει η Μαρέβα Γκραµπόφσκι στην ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ, µια εταιρεία που ίδρυσε στις 18 ∆εκεµβρίου 2020. Σε αυτή την εταιρεία µεταβιβάστηκαν οι 999 από τις συνολικά 1.000 µετοχές της SCI Personal Ventures, τις οποίες έως τότε κατείχε η σύζυγος του πρωθυπουργού µαζί µε τον ετεροθαλή αδερφό της Γ. Παπαζήση.

Διαβάστε ακόμη  Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΠΘ και UNICEF για τη δημιουργία Κέντρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το γεγονός ότι υπάρχει αναφορά στο συγκεκριµένο ποσοστό πιστοποιεί πως κι αυτό το έγγραφο είναι πρόσφατα ενηµερωµένο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η αναφορά στις πρόσφατες µεταβολές που έχουν πραγµατοποιηθεί στην εταιρεία και δείχνουν το πραγµατικό µετοχικό καθεστώς της. Αλλωστε, το γεγονός ότι η ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ, την οποία ίδρυσε η Μαρέβα Γκραµπόφσκι µε τον αδερφό της, είναι από τον ∆εκέµβριο του 2020 η ιδιοκτήτρια της SCI Personal Ventures δεν αµφισβητείται. Αποδεικνύεται από το έγγραφο του γαλλικού εµπορικού µητρώου που δηµοσιοποίησε το Documento την περασµένη Κυριακή, βάσει του οποίου η MGPG Investment Consulting ΙΚΕ είναι µαζί µε τον Γ. Παπαζήση –έχει τη µία από τις χίλιες µετοχές– οι εταίροι της SCI Personal Ventures.

Στο ίδιο έγγραφο η Μαρέβα Γκραµπόφσκι εµφανίζεται ως διαχειρίστρια της εταιρείας. Αυτό βέβαια ουδόλως την εµποδίζει να ψεύδεται στο εξώδικο που απέστειλε στο Documento, γράφοντας ότι δεν έχει καµία σχέση µε τη γαλλική εταιρεία, αφού µεταβίβασε τις µετοχές της από το 2016. Αυτό που αποδεικνύεται όµως είναι πως ακόµη και σήµερα είναι αυτή που –έστω και εµµέσως– κατέχει το 83,33% της SCI Personal Ventures. Είναι αυτή που παραµένει πίσω από την SCI Personal Ventures. Η πραγµατική δικαιούχος.

Ακόµη µη ελεγχόµενοι Κυριάκος και Μαρέβα

Το ερώτηµα βέβαια που τίθεται αυτήν τη στιγµή είναι γιατί δεν έχει κινηθεί αυτεπάγγελτα η εισαγγελία. Ο πρωθυπουργός µαζί µε τη σύζυγό του φέρονται να έχουν διαπράξει συγκεκριµένα αδικήµατα. ∆εν είναι αυτονόητο στην Ελλάδα του 2021 ότι πρέπει να ελεγχθούν; Ο Κυρ. Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραµπόφσκι αποδεικνύουν ότι θεωρούν πως είναι υπεράνω νόµων. Θα το δεχτεί αυτό η ∆ικαιοσύνη; Ή έχει φτάσει να θεωρείται ήσσονος σηµασίας το γεγονός ότι το πρωθυπουργικό ζεύγος δηλώνει ψευδώς από το 2017 (φορολογικό έτος 2016) ότι µεταβιβάστηκαν δωρεάν οι µετοχές που κατείχε η Μαρέβα Γκραµπόφσκι στην SCI Personal Ventures;

Ή µήπως είναι αµελητέο το γεγονός ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού εµφανίζεται ακόµη και σήµερα να είναι διαχειρίστρια και πραγµατική δικαιούχος της γαλλικής εταιρείας; Ή δεν αφορά κανέναν ότι ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του προσπαθούν συστηµατικά να κρύψουν τη µεταβίβαση των µετοχών σε µια άλλη ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε δύο ηµέρες πριν και για την οποία υπήρχε σχετική αναφορά στον ελληνικό Τύπο, ώστε να προετοιµαστεί η ελληνική κοινή γνώµη για την ξαφνική εµφάνιση της MGPG Investment Consulting στο πρωθυπουργικό ζεύγος;

Παρανοµεί το πρωθυπουργικό ζεύγος

Αλλωστε όλα αυτά δεν τα λέει το Documento. Είναι πραγµατικά γεγονότα, στοιχειοθετηµένα από επίσηµα έγγραφα του γαλλικού κράτους. Είναι αυταπόδεικτο ότι παρά τη δήθεν µεταβίβαση των µετοχών, που το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ότι πραγµατοποιήθηκε το 2016, αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Πρόκειται για κάτι που αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο φέρει ηµεροµηνία 20 ∆εκεµβρίου 2020. Φέρει επίσης και την υπογραφή της Μαρέβας Γκραµπόφσκι και του Γ. Παπαζήση.

Ο λόγος που υπογράφουν το επίµαχο έγγραφο είναι ότι, βάσει αυτού, φέρονται έως τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία να είναι οι µοναδικοί εταίροι της SCI Personal Ventures: η µεν Μαρέβα Γκραµπόφσκι εξακολουθούσε να κατέχει το 95% των µετοχών, ο δε Γ. Παπαζήσης κατείχε το υπόλοιπο 5% των µετοχών. Πρόκειται για το ίδιο έγγραφο στο οποίο δηλώνεται ότι οι δύο εταίροι της εταιρείας µεταβιβάζουν τις µετοχές τους στην ελληνική εταιρεία MGPG Investment Consulting ΙΚΕ.

∆εν είναι αυτός λόγος να κινηθεί αυτεπάγγελτα η εισαγγελία; Γιατί άλλα λέει η ελληνική νοµοθεσία: σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 1 του ν. 3213/2003, στα πολιτικά πρόσωπα «απαγορεύεται η συµµετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγµατική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε µε παρένθετα πρόσωπα». Στα παρένθετα πρόσωπα λογίζονται και οι σύζυγοι. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 3 του ν. 3213/2003 «η άµεση ή διά παρένθετου προσώπου συµµετοχή σε εταιρεία που έχει έδρα στην αλλοδαπή τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική ποινή από δέκα χιλιάδες ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ». Το πρωθυπουργικό ζεύγος είναι αυτονόητα παράνοµο. Με έγγραφες αποδείξεις.

«∆εν έχω οποιαδήποτε σχέση µε την εταιρεία»

Και αφού η ∆ικαιοσύνη δεν έχει κινήσει οποιαδήποτε νοµική διαδικασία το έπραξε η Μαρέβα Γκραµπόφσκι, αποστέλλοντας εξώδικο στο Documento, µε το οποίο χαρακτηρίζει τα επίµαχα δηµοσιεύµατα ψευδή και ανήθικα. Πέρα όµως από τους υβριστικούς χαρακτηρισµούς που εξαπολύει η σύζυγος του πρωθυπουργού εναντίον του Documento, του εκδότη της εφηµερίδας Κώστα Βαξεβάνη και του υπογράφοντος, δεν κατορθώνει στο ελάχιστο να εξηγήσει πώς συκοφαντήθηκε. Απλώς αναφέρεται πάλι στο ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο δήθεν την αθωώνει.

Κυριακος.jpg

Το επίµαχο ιδιωτικό συµφωνητικό, το οποίο αναφέρει ένα γνήσιο της υπογραφής στις 3 Αυγούστου 2016 –σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα της εποχής η κ. Γκραµπόφσκι φερόταν την προηγούµενη ηµέρα να βρίσκεται σε διακοπές– δεν έχει καµία νοµική ισχύ. Αρχικά δεν το υπογράφει ο άλλος συµβαλλόµενος, ο Γ. Παπαζήσης, στον οποίο υποτίθεται ότι µεταβιβάζονται οι µετοχές της κ. Γκραµπόφσκι. Μάλιστα, η κ. Γκραµπόφσκι βασιζόµενη σε αυτό το ιδιωτικό συµφωνητικό αναφέρει ξεκάθαρα –παρά τον ορυµαγδό στοιχείων που έχουν αποκαλυφθεί– ότι από τον Αύγουστο του 2016 «είχα πάψει να έχω οποιαδήποτε σχέση µε την εταιρεία αυτή έχοντας πλήρως αποξενωθεί από τις µετοχές που κατείχα µέχρι τις 3.8.2016. Εποµένως, ουδεµία σχέση εκπροσώπησης ή διαχείρισης διατηρούσα µε την ανωτέρω εταιρεία, ενώ αυτονόητα ουδεµία ανάµειξη είχα, ούτε και θα µπορούσα να έχω, µε την επικαιροποίηση των στοιχείων του γαλλικού εµπορικού µητρώου, υποχρέωση η οποία, αυτονόητα βαρύνει αποκλειστικά και µόνο το ίδιο το νοµικό πρόσωπο…».

Απειλές και εξώδικα αντί για απαντήσεις

Αρχικά, δεν γνωρίζουµε τι εννοεί η κ. Γκραµπόφσκι γράφοντας ότι έχει «αποξενωθεί» από την κυριότητα των µετοχών της γαλλικής εταιρείας. Γιατί από τα µόνα που σίγουρα έχει αποξενωθεί η κ. Γκραµπόφσκι είναι η νοµιµότητα και η αλήθεια. Το σηµαντικότερο όµως δεν είναι αυτό. Το σηµαντικότερο είναι ότι το επίµαχο ιδιωτικό συµφωνητικό δεν έχει καµία νοµική ισχύ, αφού δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Είναι κάτι προφανές, αφού βάσει της αρχής της δηµοσιότητας πρόκειται για ένα έγγραφο που θα έπρεπε αναγκαστικά να δηµοσιευτεί στο γαλλικό εµπορικό µητρώο ώστε να παραγάγει έννοµα αποτελέσµατα. Το γαλλικό εµπορικό µητρώο, αν ποτέ η κ. Γκραµπόφσκι του υπέβαλε ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο µεταβάλλει τη µετοχική σύνθεση µιας εταιρείας, ως όφειλε, θα το δηµοσίευε άµεσα. Κάτι τέτοιο όµως δεν έγινε επειδή το έγγραφο δεν υποβλήθηκε ποτέ από την κ. Γκραµπόφσκι στις γαλλικές αρχές.

Αντί λοιπόν η κ. Γκραµπόφσκι και ο σύζυγός της να προβαίνουν σε σπασµωδικές κινήσεις που δείχνουν τον πανικό τους, ας απαντήσουν έστω και τώρα: υπέβαλε ως όφειλε η Μαρέβα Γκραµπόφσκι το συγκεκριµένο ιδιωτικό συµφωνητικό περί δωρεάς µεταβίβασης µετοχών στο γαλλικό εµπορικό µητρώο; Αν ναι, πότε; Εχει κάποια σχετική έγγραφη απόδειξη περί τούτου; Εχει λάβει κάποια ενηµέρωση από το γαλλικό εµπορικό µητρώο γιατί αυτό το ιδιωτικό συµφωνητικό δεν έχει δηµοσιευτεί εδώ και πέντε χρόνια; Μπορεί επίσης η κ. Γκραµπόφσκι να ενηµερώσει την κοινή γνώµη αν αυτό το ιδιωτικό συµφωνητικό δωρεάς των µετοχών της το υπέβαλε, ως όφειλε, σε οποιαδήποτε εφορία, τη γαλλική ή την ελληνική; Μπορεί, τέλος, ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του να απαντήσουν γιατί όλα τα επίσηµα έγγραφα του γαλλικού κράτους τούς διαψεύδουν και τους καθιστούν παράνοµους;

∆εν είναι ρητορικά ερωτήµατα που προκύπτουν από κάποιο µένος του Documento. Η Μαρέβα Γκραµπόφσκι, που είχε το θράσος να αποστείλει εξώδικο στο Documento λέγοντας ψέµατα και αρνούµενη να δώσει απαντήσεις, δεν είναι ένας απλός πολίτης. Είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού, όπως άλλωστε αυτοπροσδιορίζεται και η ίδια στο εξώδικο που απέστειλε. Αρα είναι Πολιτικώς Εκτεθειµένο Πρόσωπο (ΠΕΠ). Και προσπαθεί να αξιοποιήσει την επιρροή της προκειµένου να προβεί στη διαδεδοµένη πρακτική τροµοκράτησης των Μέσων. Η Μαρέβα Γκραµπόφσκι όµως και ο Κυρ. Μητσοτάκης οφείλουν ως ΠΕΠ να δίνουν απαντήσεις όταν έχουν παραβεί τον νόµο. Αλλωστε ο νόµος ορίζει ότι για τα ΠΕΠ προκύπτει η αυξηµένη υποχρέωσή τους για διαφάνεια των οικονοµικών τους. Αντί αυτού, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι αποκαλεί ανήθικους τους δηµοσιογράφους που δηµοσιοποίησαν στην ελληνική κοινή γνώµη επίσηµα έγγραφα του γαλλικού κράτους και απειλεί µε αγωγές.

Λίγη ντροπή δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

Documento