Κάηκε το 48% του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το 18% του Δήμου Σουφλίου

Καβαλιώτης «Πολιτικός Μηχανικός» εντόπισε, με την βοήθεια της χρήσης δορυφορικών δεδομένων και γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων («Γ.Σ.Π.»), [(geographical information systems),(«G.I.S.»)], (και συγκεκριμένα με το «ελεύθερης χρήσης» στο διαδίκτυο λογισμικό «Q.G.I.S.») αλλά και της διαδικτυακής πλατφόρμας «Copernicus», (τα στοιχεία ανακτήθηκαν την «Πέμπτη 31/08/2023_11:02_Ώρα Ελλάδας»), την συνολική καμένη επιφάνεια στον «Νομό Έβρου» και στον «Νομό Ροδόπης», σε «κοντινό πραγματικό χρόνο» («real time updated burnt area database»), στην “Β.Α.”, “Β” και “Β.Δ.” πλευρά της «Αλεξανδρούπολης», του «Δήμου Αλεξανδρούπολης», του «Νομού Έβρου», ανά ξεχωριστό «Δήμο» [1].

Συγκεκριμένα, αναλυτικά, πρόκειται για «[(583.730),(πεντακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες επτακόσια τριάντα)]» “στρέμματα”, στον «Δήμο Αλεξανδρούπολης», «[(238.423),(διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια είκοσι τρία)]» “στρέμματα”, στον «Δήμο Σουφλίου» και «[(21.304),(είκοσι μία χιλιάδες τριακόσια τέσσερα)]» “στρέμματα”, στον «Δήμο Μαρωνείας-Σαπών», δηλαδή συνολική έκταση, «[(843.457),(οκτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα επτά)]» “στρέμματα” [1].

Κάηκε το 48% του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το 18% του Δήμου Σουφλίου
Εικόνα 1. Η απεικόνιση, της «καμένης επιφάνειας», όπως απεικονίζεται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.», μέσω σχετικού αρχείου που ανακτήθηκε από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus»), η οποία αναφέρεται στην περιοχή στα “Β.Α.”, “Β.” και “Β.Δ.” της «Αλεξανδρούπολης» στα όρια του «Νομού Έβρου» [(«Δήμος Αλεξανδρούπολης») και («Δήμος Σουφλίου»)] και του «Νομού Ροδόπης» («Δήμος Μαρωνείας-Σαπών»), (“επιφάνεια με κόκκινη απόχρωση και πράσινα περιγράμματα») [1].

Κάηκε το 48% του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το 18% του Δήμου Σουφλίου
Εικόνα 2. Η απεικόνιση, των «καμένων επιφανειών», (από την πρόσφατη φωτιά στην περιοχή της «Αλεξανδρούπολης» και της ευρύτερης περιοχής του «Νομού Έβρου» και του «Νομού Ροδόπης»), ως ποσοστά της συνολικής έκτασης του κάθε ξεχωριστού «Δήμου», («Δήμος Αλεξανδρούπολης» «48,03%», «Δήμος Σουφλίου» «17,97%» και «Δήμος Μαρωνείας-Σαπών» «3,31%»).

Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης , περαιτέρω, μέχρι τώρα και με την ίδια μέθοδο έχει εντοπίσει “εστίες φωτιάς”/“θερμά σημεία”, σε «κοντινό πραγματικό χρόνο» («near real time»), σε περιοχές που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, π.χ. στην «Νήσο Χρυσή» (του «Νομού Λασιθίου») (ήδη μία εστία φωτιάς/θερμού σημείου) [2.1,2.2], στην «Νήσο Γυάρο» (του «Νομού Κυκλάδων»), στην «Νήσο Άγιος Ευστράτιος» (του «Νομού Λέσβου»), σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στα όρια των «Φαρσάλων» και «Δήμου Κιλελέρ» (του «Νομού Λάρισας»), σε περιοχή που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της «Ορεστιάδας» του «Δήμου Ορεστιάδας» (του «Νομού Έβρου») και σε περιοχή που βρίσκεται στην νότια πλευρά της «Κατερίνης» του «Δήμου Κατερίνης» (του «Νομού Πιερίας»), και έχει ενημερώσει (πλην των τριών τελευταίων από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις λόγω αδυναμίας έγκαιρης πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή), κατά περίπτωση, είτε τις αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες είτε την αρμόδια δημοτική αρχή [2].

Διαβάστε ακόμη  Ο Στέφανος Κασσελάκης νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - Τα επίσημα αποτελέσματα

Παρατήρηση (1): Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περίπτωση, {βλέπε την «Παρατήρηση [6]»}, «ξεσπάσματος, (επιπλέον ταυτόχρονων), εστιών φωτιάς σε γραμμική διάταξη» είχε αναφερθεί, (και πάλι στην περιοχή του «Νομού Έβρου»), την «30η/08/2023» από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «candiadoc.gr» [2.60] καθώς επίσης και από άλλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες [2.60-2.65].

Παρατήρηση (2): Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περίπτωση, {βλέπε την «Παρατήρηση [6]»}, «ξεσπάσματος, (επιπλέον ταυτόχρονων), εστιών φωτιάς σε γραμμική διάταξη» είχε αναφερθεί, (και πάλι στην περιοχή του «Νομού Έβρου»), την «29η/08/2023» από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «candiadoc.gr» [2.56] καθώς επίσης και από άλλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες [2.57-2.59].

Παρατήρηση (3): Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περίπτωση, {βλέπε την «Παρατήρηση [6]»}, «ξεσπάσματος, (επιπλέον ταυτόχρονων), εστιών φωτιάς σε γραμμική διάταξη» είχε αναφερθεί, (και πάλι στην περιοχή του «Νομού Έβρου»), την «23η/08/2023» από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «elthraki.gr» [2.32,2.36] καθώς επίσης και από άλλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες [2.48-2.55].

Παρατήρηση (4): Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περίπτωση, {βλέπε την «Παρατήρηση [6]»}, «ξεσπάσματος, (επιπλέον, ταυτόχρονων), εστιών φωτιάς σε γραμμική διάταξη» είχε αναφερθεί, (και πάλι στην περιοχή του «Νομού Έβρου»), την «23η/08/2023» από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «elthraki.gr» [2.32,2.36] καθώς επίσης και από άλλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες [2.24-2.31 και 2.33-2.47].

Παρατήρηση (5): Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περίπτωση, {βλέπε την «Παρατήρηση [6]»}, «ξεσπάσματος, επιπλέον ταυτόχρονων, εστιών φωτιάς σε γραμμική διάταξη» είχε αναφερθεί. (στην «Νήσο Χρυσή» η αλλίως «Γαϊδουρονήσι» του «Νομού Λασιθίου»), την «10η/08/2023» από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «candiadoc.gr» [2.19] καθώς επίσης και από άλλες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες [2.20,2.21,2.22,2.23].

Παρατήρηση (6): Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περίπτωση «ξεσπάσματος, επιπλέον ταυτόχρονων, εστιών φωτιάς σε γραμμική διάταξη» είχε αναφερθεί την «26η/07/2018» από την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «news247.gr» [3].

Κάηκε το 48% του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το 18% του Δήμου Σουφλίου

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,

ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,

iii).«https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».

iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».

Πηγή: xanthinea.gr