Καύσωνας / Κυβερνητική κοροϊδία- Αντί μέτρων νερό και καπέλο στους εργαζομένους

Στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών η μείωση του ωραρίου και η παύση εργασιών από τις 12 μέχρι τις 4 το μεσημέρι

Η κυβέρνηση αντί να πάρει μέτρα ως οφείλει για την προστασία των εργαζομένων αφήνει ελεύθερο το πεδίο στους εργοδότες να κρίνουν εάν θα μειώσουν το ωράριο ή ακόμα και θα προχωρήσουν σε παύση εργασιών κατά τις 12.00 – 16.00.

Μάλιστα φτάνει στο σημείο να μην απαγορεύει ούτε βαριές εργασίες που γίνονται σε εξωτερικούς χώρους όπως είναι οι ασφαλτοστρώσεις!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας προτείνει στους εργοδότες να μοιράσουν καπέλο και νερό στους εργαζομένους και αφήνουν ελεύθερο πεδίο στους εργοδότες να αποφασίσουν αν μπορούν να προγραμματιστούν εργασίες «που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών».

Ειδικότερα συστήνονται

• Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

• Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.

 • Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ των ωρών 12.00-16.00.

Διαβάστε ακόμη  Συνάντηση του «αναποτελεσματικού» κατά το Μαξίμου Κελέτση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ

• Διαμόρφωση κυλικείων, ή άλλων κατάλληλων χώρων για το χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες, να εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού. Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από συνεργασία του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας, Ιατρού Εργασίας και μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζομένων.

 • Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε θερμοκρασία 10-15°C.

Ειδικές προβλέψεις για υπαίθριες εργασίες

• Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική καταπόνηση των εργαζομένων περιλαμβάνουν:

• Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς και προστατευτικών μέσων δέρματος.

• Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.

• Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.

 • Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

• Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00

 • Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10-15°C).