Μιχαηλίδης – Μυτιληνός: Αναγκαία η στήριξη των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων, αναφορικά με τις ελλείψεις προσωπικού στον Δήμο Αλεξανδρούπολης.

Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για τις ελλείψεις προσωπικού στον Δήμο ζητούν οι κ. Μιχαηλίδης και Μυτιληνός – Αναγκαία η στήριξη των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης στις 18/7/2022 πάρθηκε ομόφωνη απόφαση αποδοχής ψηφίσματος του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμο Αλεξ/πολης σχετικά με την έλλειψη προσωπικού καθώς και η διαβεβαίωση για την περαιτέρω συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί παρόλο που τα προβλήματα από την έλλειψη προσωπικού είναι μεγάλα και επείγουν.

Για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. οφείλει να το θέσει στην αυριανή συνεδρίαση εκτός της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά να δεσμευτεί πως θα το φέρει σε επόμενη ειδική συνεδρίαση ως μοναδικό θέμα. Επί προσθέτως ζητάμε να παρθεί απόφαση στήριξης των εργαζομένων ΙΔΟΧ ΕΣΠΑ σε ότι αφορά τον Δικαστικό Αγώνα, στον οποίο θα προβούν τα παραπάνω μέλη του συλλόγου στις 2/11/2022 για την αναγνώριση της πραγματικής φύσης των συμβάσεων τους, ως συμβάσεις εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και Αορίστου Χρόνου, χορηγώντας το αρμόδιο νομικό πρόσωπο του Δήμου σχετική βεβαίωση ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Διαβάστε ακόμη  Στους κορυφαίους στο Παρίσι ο αθλητής Βαϊλεζούδης Μιχαήλ

  1. Παύλος Α. Μιχαηλίδης
    Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
  2. Ευάγγελος Μυτιληνός
    Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»