Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγίας Μαρίνας» Μαΐστρου

Συνεδρίασε μετά τις αρχαιρεσίες της 17ης Σεπτεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγίας Μαρίνας» Μαΐστρου με τη νέα του σύνθεση και με αντικείμενο τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

• Ναϊτίδης Ιωάννης / Πρόεδρος
Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγίας Μαρίνας» Μαΐστρου.
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης.
Υπεύθυνος λειτουργίας Ιατρείου Μαΐστρου.

• Γκουργκούνη Μαρία / Αντιπρόεδρος Α’
Με αρμοδιότητες θεμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

• Γεωργακέλος Ιωάννης / Αντιπρόεδρος Β’
Με αρμοδιότητες θεμάτων μεταξύ Φορέων του οικισμού – Λειτουργικά θέματα Πολιτιστικού Κέντρου Μαΐστρου & Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

• Θεοδοσίου Δόμνα / Γενικός Γραμματέας

• Σαρβανίδου Μαίρη / Ταμίας Α’

• Παπαστάμος Χρήστος / Ταμίας Β’

• Στεργίου Κωνσταντίνα / Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

• Μπαδάνης Δημήτριος / Σύμβουλος
Υπεύθυνος διαχείρισης υλικοτεχνικού εξοπλισμού εκδηλώσεων και εθίμων.

• Καραολάνης Ζωή / Σύμβουλος
Υπεύθυνη ιματισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων

• Μπάραλης Βασίλειος / Σύμβουλος
Υπεύθυνος θεμάτων μεταξύ υπηρεσιών ΔΟΥ – ΙΚΑ – ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.α.

• Βασιλειάδης Ιωάννης / Σύμβουλος