Νέο ειδικό συνεργάτη αναζητά ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Η πρόσληψη θα γίνει μετά από επιλογή του Δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικά καθήκοντα:

  • Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για θέματα marketing.
    Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών.
  • Επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, στον τομέα του marketing τουλάχιστον δύο ετών.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A31%CE%A8%CE%A9%CE%A8%CE%9F-%CE%A8%CE%A70?inline=true

Διαβάστε ακόμη  Στην ελληνική όχθη του Έβρου οι 40 πρόσφυγες, ανάμεσα τους μία ετοιμόγεννη