Πρόσκληση από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε δημόσια συνεδρίαση για τον Απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς του Δήμου στην ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  06/10/2021 και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Θέατρο, στο ισόγειο του Δημαρχιακού Μεγάρου, με τα παρακάτω θέματα:

« Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν.3731/2008)

και

«Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

(σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Διαβάστε ακόμη  Μια Αλεξανδρουπολίτισσα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Σημειώνεται ότι, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση διασποράς του COVID-19, όπως αναφέρονται στην τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 57069/17-09-2021 (ΦΕΚ 4337/18-09-2021, τ. Β΄).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κολιός Δημήτριος