Προσλήψεις από τον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας

Σε 77 προσλήψεις προχωρά ο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του. Η διάρκεια των συμβάσεων, αναλόγως της ειδικότητας, μπορεί να φτάνει έως και τους 8 μήνες. Οι 47 από τις 77 θέσεις αφορούν χειριστές αντλιοστασίων, ενώ οι υπόλοιπες 30 είναι των ειδικοτήτων μηχανολόγων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων, διοικητικών-οικονομικών, εργατοτεχνιτών και εργατών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 24 Ιανουαρίου, περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ΓΟΕΒ (25520-22031).

Πηγή ErtNews 

Διαβάστε ακόμη  95.000 ευρώ σε ιδιώτη για να φροντίσει το… πράσινο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης