«Σχέδια ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου από τη δημοτική αρχή Αλεξανδρούπολης»

Για σχέδια ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που επιχειρεί να θέσει σε εφαρμογή η Δημοτική Αρχή, στέλνοντας τον υπέρογκο λογαριασμό στους δημότες, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Όπως αναφέρεται, την 19/12/2023 μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποφασίστηκε η εκχώρηση -σε ιδιώτη- της συντήρησης και λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με ποσό ανάθεσης πάνω από 350% αυξημένο σε σχέση με την περσινή εκχώρηση.

Το 2023 παραχωρήθηκε σε ιδιώτη εργολάβο, η Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και οριοθέτηση αυτών του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα έτη 2023&2024 ποσού 1.515.136,66 € με ΦΠΑ.

Σήμερα προχωράει σε Διακήρυξη για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Κατασκήνωσης και Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2024–2025 Συνολικής Αξίας: 537.633,43€ με ΦΠΑ.

Είναι προκλητική η στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία χρησιμοποιεί τα χρήματα των Δημοτών, για να πριμοδοτήσει αποκλειστικά και μόνο ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ δίνεται δυνατότητα να καλυφθούν οι υπηρεσίες αυτές έστω και προσωρινά με προσλήψεις προσωπικού.

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του ν.4325/2015 παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, χωρίς έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει και χωρίς την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 όπως ισχύει, εφόσον πρόκειται για προσωπικό που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών. Πρόκειται για προσωπικό του οποίου η πρόσληψη, εκτός από άκρως αναγκαία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των λουομένων, είναι υποχρεωτική εκ του νόμου και αφορά χρονικό διάστημα σύντομο μεν, αλλά μεγαλύτερο των δύο μηνών, για το οποίο παρεχόταν έως τώρα η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού χωρίς έγκριση από κάποιο όργανο και χωρίς υπαγωγή στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες, ενώ για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών(άρθρο 116 του Ν. 4547/18 και το άρθρο 43 του ν. 5043/23). Επιπλέον δίνεται δυνατότητα πρόσληψης προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55  και άνω (ΔΥΠΑ) καθώς και άλλων οκταμήνων, με σωστό προγραμματισμό προσλήψεων.

Διαβάστε ακόμη  Εκδήλωση της ΠΑΜΘ στην Ξάνθη για τον οδική ασφάλεια

Η Δημοτική Αρχή  δεν επέλεξε την κατά πολύ οικονομικότερη επιλογή της πρόσληψης εποχικού προσωπικού για ναυαγοσωστική κάλυψη και υπηρεσίες πυρασφάλειας, κλπ και δείχνει να επιλέγει σε κάθε απόφασή της την εμπλοκή ιδιώτη στις υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δήμου.

Ω εργαζόμενοι διαφωνούμε κάθετα με την πολιτική των παραχωρήσεων υπηρεσιών σε ιδιωτικά συμφέροντα. Ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αδιαπραγμάτευτος και θα τον υπερασπιζόμαστε με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο, σημειώνεται στην ανακοίνωση.