Στο ΕΣΠΑ η αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στην Αλεξανδρούπολη

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Το έργο έχει προϋπολογισμό 8,99 εκατ. ευρώ (αξία με ΦΠΑ 11,1 εκατ.). Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η 1η Ιουνίου 2023 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12/22023.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την:
I. Την τηλεπαρακολούθηση των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης ήτοι των Γεωτρήσεων και εγκαταστάσεων του Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την ανάπτυξη δικτύου τηλεμετρίας ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους και την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των Γεωτρήσεων και εγκαταστάσεων του Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση.

II. Την εγκατάσταση νέων πινάκων αυτοματισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών (εντός των ΤΣ) για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης μετρητών/αναλυτών ενέργειας και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων άντλησης της ΔΕΥΑΑ που αφορούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης.

III. Την εγκατάσταση νέων οργάνων μέτρησης και ρύθμισης της υδραυλικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης (μεταφορά νερού από το Εξωτερικό δίκτυο και διανομή νερού στα δημοτικά διαμερίσματα) και της μέτρησης του ισοζυγίου νερού σε όλα τα στάδια μεταφοράς του (παραγόμενου – διακινούμενου – καταναλισκόμενου) κυρίως μέσω της εγκατάστασης οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης δεξαμενών και πίεσης αγωγών.

Διαβάστε ακόμη  Μια ξεχωριστή δράση διοργανώθηκε στη Θράκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νεανικής Συμμετοχής (Youth Engagement Scheme) YES

IV. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ασύρματου συστήματος αυτόματης τηλεμετρικής καταμέτρησης υδρομετρητών (A.M.R.) που απαρτίζεται από 22.427 υδρομετρητές ½’’, DN15, με ενσωματωμένο (επάνω στον υδρομετρητή) ασύρματο μεταδότη σήματος.

V. Την επέκταση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους.


VI. Την επέκταση όλων των υφιστάμενων λογισμικών και την εγκατάσταση νέου εξειδικευμένου λογισμικού για την συνεχή μέτρηση, καταγραφή και έλεγχο της ενεργειακής απόδοσης και τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα κατά τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

VII. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος.

VIII. Παράδοση σχεδίων όλης της εγκατάστασης υπό την μορφή φακέλου και ηλεκτρονικά,.

IX. Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

X. Παράδοση τεκμηρίωσης

XI. Εκπαίδευση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας, στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος

XII. 2-μήνη Δοκιμαστική λειτουργία

XIII. Εγγύηση καλής λειτουργίας (κατ’ ελάχιστον 2 έτη).

Πηγή: ypodomes.com