Στο “θρανίο” οι νέοι δήμαρχοι της ΑΜΘ με δάσκαλο την “ΠΕΔ”

Με ομόφωνη απόφαση των μελών της διοίκησης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) της ΑΜΘ, διοργανώνονται σεμινάρια για όσους αναλαμβάνουν καθήκοντα διοίκησης στους Δήμους την 1η Σεπτέμβρη.

Η σχετική απόφαση της ΠΕΔ ΑΜΘ αναφέρει:

Τα σώμα των αιρετών στην ΑΜΘ έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς σε σύνολο 22 έχουν εκλεγεί 16 νέοι δήμαρχοι. Από αυτούς οι 3 έχουν διατελέσει και στο παρελθόν δήμαρχοι. Από τους 16 νεοεκλεγέντες, οι 4 είναι δήμαρχοι πρωτευουσών νομών.

Ο προγραμματισμός λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα ως προς την σύνθεση των νέων Δημοτικών Συμβουλίων και ως εκ τούτου οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες έχουν ως πληθυσμό στόχο όλους τους Δημάρχους, Αντιδημάρχους αλλά και τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι ενημερωτικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΣ, της ΚΕΔΕ και της ΕΕΤΑΑ στο επόμενο διάστημα, θα ληφθούν υπόψη και θα συμπληρωθούν σε πιο ολοκληρωμένη μορφή, με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες της ΠΕΔ/ΑΜΘ, για την υλοποίηση των οποίων η ΕΕΤΑΑ προτείνεται για συνεργασία στο πλαίσιο ανάθεσης υπηρεσιών.

Η βασική ενότητα της πρότασης θα υλοποιηθεί σε 3-4 κύκλους ενημερωτικών εκδηλώσεων και θα συνδυαστεί και με άλλες πρωτοβουλίες όπως εργαστήρια, διευρυμένες συνεδριάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ/ΑΜΘ κλπ.

Διαβάστε ακόμη  Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο Διευθυντής Κυκλοφορίας του ΟΣΕ - Πώς συνέβη το δυστύχημα

Προτεινόμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις: 1ος κύκλος Θέματα:

Οι πρώτες υποχρεώσεις και αποφάσεις ΔΣ, Εκλογές επιτροπών και συμβουλίων σε Δήμο, Νομικά Πρόσωπα ΔΔ και επιχειρήσεις. Ρόλος Δημοτικών Συμβούλων και Παρατάξεων, Έλεγχος αποφάσεων, εσωτερική οργάνωση, Βασικές υποχρεώσεις αιρετών κλπ Προτεινόμενος χρόνος: Δεύτερο δεκαπενθήμερο Αυγούστου 2019 2ος κύκλος Θέματα: Οικονομική διοίκηση ,Προϋπολογισμός, ανταποδοτικά τέλη Τεχνικό πρόγραμμα κλπ Προτεινόμενος χρόνος: Οκτώβριος-Νοέμβριος 2019 3ος κύκλος Θέματα: Αναπτυξιακός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Προγραμματισμός, χρηματοδοτικά εργαλεία κλπ. Προτεινόμενος χρόνος: Αρχές 2020 -4ος κύκλος: Ειδικότερα θέματα.

Με δεδομένο ότι ξεκίνησε η διαδικασία του επίσημου διαλόγου της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για περαιτέρω συνεργασία με ΕΥΔ/ΑΜΘ, ανάπτυξη διαλόγου με δήμους, ενημερώσεις δημάρχων και λοιπών αιρετών καθώς και υπηρεσιακών στελεχών με στόχο την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεων της ΠΕΔ και της ΤΑ γενικότερα. Άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους αιρετούς μπορούν να εξειδικευθούν με την συνδρομή εργαλείων όπως είναι η συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο πλαίσιο έρευνας αναγκών.