Στον εισαγγελέα στέλνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το θέμα με τον αμίαντο σε ερείπια εργοστασίου

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης υπέβαλλε σήμερα Παρασκευή 11 Μαρτίου στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης αναφορά για την ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, οι σκεπές των οποίων είναι κατασκευασμένες από αμίαντο στην περιοχή Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης επισημαίνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους από επίσημα πιστοποιημένο και εξειδικευμένο ανάδοχο.

Παραθέτουμε την αναφορά του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην περιοχή Μαΐστρου Αλεξανδρούπολης βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις (χοιροστάσια) του Χριστόδουλου Χαμπούρη.

Οι εν λόγω κτιριακές εγκαταστάσεις εδώ και αρκετά χρόνια δε λειτουργούν.

Δυστυχώς οι σκεπές αυτών των κτισμάτων είναι κατασκευασμένες από  ΑΜΙΑΝΤΟ, πολλές δε από αυτές είναι σπασμένες και τα τεμάχιά τους μικρά και μεγάλα είναι στη γη, προσβάσιμα στον καθένα.

Επιστημονικά είναι αποδεδειγμένο ότι τα εν λόγω τεμάχια ΑΜΙΑΝΤΟΥ είναι, δυστυχώς, καρκινογόνα και άκρως επικίνδυνα  για τη ζωή όσων όχι μόνο έρχονται σε επαφή με τα εν λόγω τεμάχια, αλλά και για τους πλησίον ευρισκομένους από την εισπνοή των αιρουμένων σωματιδίων που προκαλούνται ιδιαίτερα από τον τεμαχισμό του ΑΜΙΑΝΤΟΥ.

Διαβάστε ακόμη  Σε όλη την επικράτεια η δημιουργία «safe houses» για φιλοξενία γυναικών - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Σημειωτέον ότι η απομάκρυνσή τους πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο προς τούτο επισήμως και εξειδικευμένο ανάδοχο, η δε καταστροφή τους σε ειδικευμένα κέντρα, όπως αυτό της Γερμανίας.

Προς διευκόλυνση σας ενημερώνω ότι το εν λόγω κτιριακό συγκρότημα είναι δεσμευμένο από το Ελληνικό Δημόσιο λόγω εμπράγματης ασφάλειας, αιτία δανειοδότησης του προειρημένου κυρίου και πρέπει να διερευνηθεί ποιος είναι  υπόχρεος προς απομάκρυνση του ΑΜΙΑΝΤΟΥ.

Παρακαλώ για την άμεση ενέργειά σας σημειώνοντας ότι το όλο θέμα ανεδείχθη από την ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ολόκληρη την εβδομάδα, διαθέτει δε πλούσιο φωτογραφικό υλικό και ρεπορτάζ.

Newsroom Alexpoli.gr