ΣΒΑΚ Αλεξανδρούπολης – Ερωτηματολόγιο μετακίνησης και διαβούλευσης κατοίκων 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης διενεργείται έρευνα ερωτηματολογίου με σκοπό να αποτυπωθεί το προφίλ των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, 

να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι την υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων και των υποδομών  μεταφορών της πόλης και να επισημάνουν στην ομάδα εργασίας του ΣΒΑΚ τα σημαντικότερα προβλήματα της πόλης. 

Το ερωτηματολόγιο θα συμπληρωθεί ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΣΒΑΚ σε πλήρη συμφωνία με τους κανόνες για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR). 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αφορά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Διαβάστε ακόμη  Καθημερινά, ανθρώπινα δράματα στην Αλεξανδρούπολη της «ανάπτυξης»…

Ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 15 Φεβρουαρίου 2022.

Η γνώμη σας είναι ιδιαίτερα σημαντική! Απαντήστε στις ερωτήσεις και βοηθήστε μας να σχεδιάσουμε καλύτερα το ΣΒΑΚ του Δήμου μας.

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για το ΣΒΑΚ του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορείτε να βρείτε στην σελίδα www.svak-alexpolis.gr