ΣΒΒ ΕΒΡΟΥ / Υπόμνημα προς την Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης

Υπόμνημα με προτάσεις προς την Πρόεδρο της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης κα Ντόρα Μπακογιάννη κατέθεσε ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Χρήστος Γιορδαμλής. Διαβάστε το περιεσχόμενο του υπομνήματος παρακάτω:

Οι Σύνδεσμοι Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφέροντας την αγωνία των μεταποιητικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας από τα χρονίζοντα προβλήματα για την ανάπτυξη και την διέγερση επενδυτικών δραστηριοτήτων τα οποία επιδεινωθήκαν από την παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας καταθέτουν πλαίσιο ενεργειών ευελπιστώντας σε ομόφωνη απόφαση της Διακομματικής Επιτροπής με εγκεκριμένο σαφές πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή .

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (μεσο-μακροπρόθεσμος ορίζοντας)

 1. Δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου ενίσχυσης των επενδύσεων μακροπρόθεσμου ορίζοντα (μακροπρόθεσμη περίοδος αποπληρωμής επενδύσεων – capital intensive projects), προ-εγκεκριμένου από την ΕΕ, που προτείνεται να γίνει με την εφαρμογή ενός στοχευμένου αναπτυξιακού σχεδίου στην γεωγραφική ενότητα της ΑΜΘ, με έμφαση στους τομείς:
  • Ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας)
  • Θάλασσα/διαχείριση υδάτων (blue economy)
  • Συνδυασμένες Μεταφορές – Εφοδιαστική αλυσίδα (σύνδεση με ανατολή και βορά)
  • Μεταποίηση
  • Αγροτοδιατροφή
  • Κυκλική Οικονομία
 2. Δημιουργία τεχνολογικών κέντρων-πάρκων με έμφαση:
  • Νέες τεχνολογίες με έμφαση στην Ιατρική
  • Λογισμικό
  • Δημιουργία Τεχνολογικών υλικών & ηλεκτρονικών (hardware)
  • Πρωτογενούς Τομέα
 3. Τουρισμό με έμφαση:
  • Ιατρικό τουρισμό
  • Εναλλακτικό τουρισμό
  • Θρησκευτικό τουρισμό
  • Θαλάσσιο τουρισμό
  • Συνεδριακό τουρισμό
 4. Υποδομές με σαφή προτεραιοποίση στις συνδυασμένες μεταφορές με ανταγωνιστικό κόστος και διασύνδεση με Βουλγαρία – Ρουμανία
Διαβάστε ακόμη  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ορεστιάδας για τις ανεμογεννήτριες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Για τον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση ενός ολιστικού σχεδίου αναπτυξιακού χαρακτήρα απαιτείται να γίνει μέσω ευέλικτων διοικητικών μηχανισμών και ισχυρά μόνιμα μέτρα σε ορίζοντα 20 ετών με στόχο:

 • Την δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου με σαφείς επιχειρησιακούς και αναπτυξιακούς στόχους δεσμευτικούς για την Εκτελεστική Εξουσία με σαφή πρόβλεψη ενεργειών
  • Για την θωράκιση και διατήρηση της υφιστάμενης Μεταποίησης
  • Για την Προσέλκυση Νέων Επενδυτών
 • Ισχυρές παρεμβάσεις στο πρωτογενή τομέα όπως
  • Αναδασμοί με προτεραιότητα σε όλη την Περιφέρεια
  • Στρεμματική Απόδοση
  • Υποδομές
 • Την παρακολούθηση και αποτίμηση των επιμέρους δράσεων βάση συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων (Παρατηρητήριο)

Με την προσδοκία ότι η Νομοθετική Εξουσία της Χώρας θα θέσει ένα ισχυρό και σαφές πλαίσιο για την επαναφορά σε ανάπτυξη της Θράκης είμαστε στην διάθεση σας για την εξειδίκευση των μέτρων

Με Εκτίμηση

Για το Δίκτυο Συνδέσμων Βιοτεχνιών &

Βιομηχανιών Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Οι Πρόεδροι

Χρήστος Γιoρδαμλής

Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Έβρου

Ιάκωβος Φραντζής 

Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ροδόπης

Έλενα Ροφαέλα  

Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ξάνθης 

Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου

Προέδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών & Βιομηχανιών Ανατολικής Μακεδονίας