Τεχνική υποστήριξη αξίας 18.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του «Μιχάλης Παρασκευόπουλος»

Το ποσό των 18.371 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκειμένου, μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, να βρεθεί ο ανάδοχος που θα τον υποστηρίξει τεχνικά για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κλειστού γυμναστηρίου «Μιχάλης Παρασκευόπουλος».
Συγκεκριμένα, η υπηρεσία θα καλύπτει την τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) του κλειστού Γυμναστηρίου ‘Μιχάλης Παρασκευόπουλος’ και ειδικότερα της μελέτης κλιματισμού, της μελέτης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ καθώς και της αρχιτεκτονικής μελέτης.
Ο ανάδοχος επίσης θα αναλάβει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης για τα συστήματα κλιματισμού, ηλιοθερμίας, φωτοβολταϊκών, BMS και φωτισμού LED, καθώς επίσης και την εκπόνηση τεχνικής έκθεσης αποτελεσμάτων της ενεργειακής αναβάθμισης μετά το πέρας της υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Διαβάστε ακόμη  Την Πέμπτη 1η Αυγούστου η «Λευκή Νύχτα» στην Αλεξανδρούπολη