Την Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης για το 2019

Την πρώτη του συνεδρίαση συγκαλέι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019 στις 18.00.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να συζητήσουν και ν’ αποφασίσουν για τα εξής θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
  -Ενημέρωση από νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας του έργου «Αντικατάσταση των παλιών λαμπτήρων φωτισμού στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με νέους τύπου LED και ενημέρωση για την εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικού ρεύματος του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
 2. Παραχώρηση χρήσης χώρων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Ψήφισμα σχετικά με την ενδεχόμενη ίδρυση της τέταρτης Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σημάνσεως του έργου «Αποκαταστάσεις αγωγού ύδρευσης». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 6. Έγκριση της 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ”, σχετικά με την ”1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019”. (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 7. Έγκριση της 151/2018 (ορθή επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης», ”ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” σχετικά με την «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης ¨Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των δήμων και νπδδ έτους 2019¨». (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χ.)
 8. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α. και αντικατάστασή του. (Εισηγ. κ. Ουζουνίδης Γ.)
 9. Απολογισμός δραστηριοτήτων ¨Κέντρου Δια Βίου Μάθησης¨ έτους 2018. (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)