ΥΠΟΙΚ: Ποιες επιχειρήσεις παίρνουν αποζημίωση έως 4000 ευρώ  για τον Απρίλιο

Έως 4.000 ευρώ θα λάβουν πληττόμενες επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον μήνα Απρίλιο μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι οποίες σημείωσαν με μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% . Πότε πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2025/18.05.2021) για την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού που αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόστηκαν περιοριστικά και έκτακτα μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου 2021, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών φορέων.

Οι αιτήσεις

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», της ΑΑΔΕ. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υπο-βαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του.  Δίνεται η δυνατότητα μέσα από την πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της προαναφερθείσας ενημέρωσης.. Το ποσό της ενίσχυσης, κατα-βάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στοTAXISnet της ΑΑΔΕ, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2021.

Το ύψος της αποζημίωσης

Ειδικότερα οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές όλον τον Απρίλιο θα λάβουν ενισχυμένη αποζημίωση  ανάλογα με το αριθμό των εργαζομένων αποζημίωση η οποία διαμορφώνεται ως εξής

1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζόμενους

2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζόμενους και

4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 49 εργαζόμενους.

Στο ήμισυ

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.

Ακατάσχετη

Σημειώνεται ότι η αποζημίωση είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ ισχύει η υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Βάσει της απόφασης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  «myBusinessSupport», η οποία και θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες,  μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ