Αν δείτε αυτό το σήμα πάνω σε μάσκα αυτός που τη φοράει είναι κωφός και θα πρέπει πιθανότατα να κάνει χειλανάγνωση για να σας καταλάβει.

Πιθανόν να δείτε αυτό το σήμα πάνω σε μάσκα. Σημαίνει ότι αυτός που το φοράει είναι κωφός και ενδεχομένως να πρέπει να κάνει χειλεανάγνωση για να σας καταλάβει. Ίσως να πρέπει να βγάλετε τη μάσκα για να του μιλήσετε.

Παρατηρήστε το σήμα για να το θυμάστε γιατί πιθανότατα κάποιος συνάνθρωπος μας να χρειάζεται βοήθεια ή κάποια πληροφορία ή εσείς για κάποιο λόγο να του απευθύνεται το λόγο αλλά να μη μπορεί να σας καταλάβει διαφορετικά, δηλαδή αν δεν κατεβάσετε τη μάσκα ώστε να διαβάσει τα χείλη σας.