Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Σχολής Κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης στο Νομαρχείο

Χριστουγεννιάτικη συναυλία της Σχολής Κιθάρας του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης στο Νομαρχείο