Διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΑ

Σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και κατ’ επέκταση και η εξυπηρέτηση των ασθενών, προχωρά η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Άλλωστε, το συγκεκριμένο Τμήμα είναι ένα από αυτά που καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό περιστατικών, κι από την άμεση και επιτυχημένη αντιμετώπισή τους, πολλές φορές, εξαρτάται και η ίδια η επιβίωση των προσερχομένων.

‘Όπως αναφέρεται στην απόφαση, από εδώ και στο εξής θα ισχύουν τα παρακάτω:

-Ο εφημερεύων ιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών έχει την ευθύνη τόσο της αγωγής του ασθενούς του νοσοκομείου, όσο και την επιλογή της Κλινικής στην οποία θα εισαχθεί ο ασθενής, στα πλαίσια πάντα της συνεργασίας με τους εφημερεύοντες ιατρούς των Κλινικών.

Διαβάστε ακόμη  Τρένα: Φιάσκο Γεραπετρίτη - Βάλτωσε το σχέδιο για πρόσθετα δρομολόγια από Δευτέρα

-Σε καθημερινή βάση, ένας ιατρός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, στο πρωινό ωράριο, θα βρίσκεται στο Τμήμα.

-Οι ιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να κρατήσουν δραστηριότητες στο Νοσοκομείο (λ.χ. κλινική δουλειά, εξωτερικό ιατρείο κτλ) με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

-Το πρόγραμμα εφημεριών του  Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών καταρτίζεται σε ολιστική βάση μοιρασμένο σε όλους τους ιατρούς που ανήκουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Σε περίπτωση που υπάρχουν μέρες που δεν καλύπτονται από το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, τότε, σε ίση βάση, οι Παθολογικές Κλινικές καλύπτουν τα κενά.