Επιμένει η Περιφέρεια για τη μελέτη στατικής επάρκειας του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Επανέρχεται η Περιφέρεια ΑΜΘ στο θέμα του διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης για τη διερεύνηση της στατικής επάρκειας του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά την προ λίγων εβδομάδων ματαίωση της διαδικασίας, εν μέσω αντιδράσεων από μερίδα της αντιπολίτευσης.

Η Περιφέρεια είχε αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού, λόγω «εκ παραδρομής λάθους επιλογή προτύπου ανάθεσης Σύμβασης κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων του διαγωνισμού στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). και την ανάγκη επικαιροποίησης των όρων και της περίληψης της διακήρυξης». Ωστόσο η παράταξη «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία» είχε επικαλεστεί μεταξύ άλλων δηλώσεις του   πρώην βουλευτή Έβρου και πρώην Υποδιοικητή του ΙΚΑ, Γιάννη Καβαρατζή, σύμφωνα με τον οποίο, «κάθε μελέτη για την στατική επάρκεια του παλαιού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης είναι περιττή, εφ’ όσον το κτήριο υφίσταται νομίμως» , ενώ ο ίδιος επιφυλάχθηκε να ασκήσει και ασφαλιστικά μέτρα κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ, να αναθέσει μελέτη ελέγχου της στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Τελικώς,  η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έλαβε πριν λίγες μέρες νέα απόφαση για την έγκριση των όρων και της περίληψης της Διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού: «Μελέτη στατικής  επάρκειας  πρώην  παλιού  νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης»  ) με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 476.763,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση ελήφθη με 7 ψήφους υπέρ και 4 κατά . Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος,   Καζάκου -Βρούζου Τριανταφυλλιά και Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά.  

Συγκεκριμένα τα τρία πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά διότι έπειτα από καταγγελίες πολιτών το εν λόγω θέμα αποσύρθηκε από προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. και το επαναφέρετε σήμερα μετά από μικρό χρονικό διάστημα και δίχως να έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα των καταγγελιών. Η διοίκηση της περιφέρειας, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται η προχειρότητα, όπως της αποδοχής δωρεάν παραχώρησης του κτιρίου εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας. Η μελέτη στατικής επάρκειας θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί προ μηνών, καθώς υπάρχουν ετήσια έξοδα για το κτήριο, που πληρώνονται από τα ταμεία της περιφέρειά μας, (π.χ. περιμετρική θωράκιση, φύλαξη του χώρου κ.α.), χωρίς να γνωρίζουμε αν το κτήριο είναι ασφαλές και μπορεί να αξιοποιηθεί».  

Διαβάστε ακόμη  Ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Τριανταφυλλάκης «ψηφίζει» Λαμπάκη

Ο  κ.  Χατζηπέμου  ανέφερε  τα  εξής:  «Έχει  ήδη  τοποθετηθεί  δημόσια  η  Ανεξάρτητη  Ενωτική Πρωτοβουλία, ενάντια στην σπατάλη 477.000 € και την σύνταξη μιάς μελέτης στατικής επάρκειας χωρίς την διαπίστωση μακροσκοπικά προβλημάτων που να αφορούν την στατικότητα του κτηρίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ανέφερα στη 12 συνεδρίαση της ΟΕ ΠΑΜΘ «Στις 10.12.2018 παραχωρήθηκε το κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Περιφέρεια ΑΜΘ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών της. Όρος της παραχώρησης είναι εντός πενταετίας η στέγαση των Υπηρεσιών, δηλαδή η πραγμάτωση του σκοπού της παραχώρησης. Πρόκειται για κτήριο που ανεγέρθηκε την δεκαετία του 70 χωρίς άδεια και νομιμοποιήθηκε μόλις το 2012, χωρίς κατά τη νομιμοποίησή του να εγερθούν θέματα σχετιζόμενα με την στατικότητα του κτηρίου και χωρίς να τεκμηριώνεται και η σημερινή ανάγκη ενδελεχούς ελέγχου της στατικότητας ώστε να είναι αναγκαία η σχετική μελέτη η οποία προκηρύσσεται δυόμισι χρόνια μετά την παραχώρηση κι εκτρέπει παντελώς το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των Υπηρεσιών στο παλιό Νοσοκομείο και καθιστά αδύνατη την υλοποίηση της δέσμευσης που έχει αναλάβει η Περιφέρεια. Ας σημειωθεί ότι τμήματα και αίθουσες του κτηρίου σήμερα, έχουν ήδη καταληφθεί ανενόχλητα από τρίτους φορείς και διάφορες συλλογικότητες.»