Φορολογικό δελτίο της εβδομάδας

Επίδομα Θέρμανσης

Με δελτίο τύπου στις 29 Οκτωβρίου 2019 ανακοινώθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών γμε την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020.

Το επίδομα ολόκληρης της χειμερινής περιόδου θα δοθεί εμπροσθοβαρώς, σε όλους τους δικαιούχους πριν τα τέλη του τρέχοντος έτους και  δεν θα υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με πέρυσι στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

Πιο συγκεκριμένα πέρυσι είχε δοθεί επίδομα ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης και υπήρχαν συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης με βάση τα τετραγωνικά της κατοικίας και την γεωγραφική ζώνη.

Φέτος για να λάβει ο δικαιούχος το ανωτέρω επίδομα αρκεί να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης αξίας ίσης ή μεγαλύτερης με το διπλάσιο του ανωτέρω επιδόματος. Έτσι η επιδότηση αυξάνεται στο 50% επί του σχετικού κόστους που καταβάλει ο δικαιούχος για τις αγορές μέχρι του ανωτέρω ύψους.

Επιπροσθέτως προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 10% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο,

Επιπλέον, φέτος για πρώτη φορά, θα λάβουν πρόσθετο επίδομα οι ορεινοί Δήμοι της Α΄ Ζώνης, που αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί μέχρι τώρα και οι ορεινές κοινότητες που ανήκουν σε Δήμους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως ορεινοί, θα λάβουν υψηλότερο επίδομα κατά 20%, όπως προβλέπεται για τους ορεινούς Δήμους.

Το επίδομα θα δοθεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην σχετική εφαρμογή του TAXISNET, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις σχετικές αγορές πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το επίδομα θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Την Τετάρτη που μας πέρασε τροποποίηθηκε η υπουργική απόφαση για την καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε αυτό, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα εκ του νόμου απαιτούμενα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους

Διαβάστε ακόμη  Περιοδεία – παρωδία Σταϊκούρα στον Έβρο με αναμάσημα βαλτωμένων έργων

Με την τροποποίηση δίνεται παράταση στις προθεσμίες στις οποίες τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα όφειλαν να καταχωρίσουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

.

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής:

· Ομάδα Α΄ (Αστικές εταιρείες δικηγόρων, ναυτικές εταιρείες, συμπλοιοκτησίες κλπ.) έως 25/11/2019

· Ομάδα Β’ (ΝΠΔΔ, Αστικοί & Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝΣΕΠ, Σύλλογοι, Σωματεία, Μη κερδοσκοπικές Εταιρείες, ΙΚΕ, Μονοπρόσωπες ΑΕ κλπ.) έως 28/11/2019

· Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019 (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Περιορισμένης Ευθύνης,  Ανώνυμες Εταιρείες κλπ.)

Υπενθυμίζουμε ότι ο στόχος της ενημέρωσης του μητρώου με τους πραγματικούς δικαιούχους των νομικών προσώπων είναι η διαφάνεια στις επιχειρηματικές δομές και το θεσμικό πλαίσιο  περιγράφεται στον ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών θα μπουν οι περίπου 100.000 περίπου αιτήσεις για τα  υπερχρεωμένα νοικοκυριά που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο Κατσέλη  καθώς από την 1η Νοεμβρίου  το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον έλεγχο τους.

Η  πλατφόρμα θα συνδέεται με το Taxis και θα δίνει την δυνατότητα στους πιστωτές  να λαμβάνουν τα φορολογικά στοιχεία εισοδήματος και περιουσίας των οφειλετών τους και έτσι να διαμορφώνουν άποψη για το αν κάποιος είναι επιλέξιμος για τη διατήρηση της προστασίας που παρέχει ο Ν. 3869/2010.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης αποτελεί στρατηγικό κακοπληρωτή, δηλαδή ότι διαθέτει επαρκή εισοδήματα και περιουσία αλλά δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, τότε ο πιστωτής θα προβαίνει σε νομικές ενέργειες για τη διακοπή της προστασίας. Με τον τρόπο αυτό οι οφειλέτες με υψηλή ικανότητα αποπληρωμής θα κληθούν να πληρώσουν. Το μέτρο αυτό αποτελεί μια προσπαθεια για την καταπολέμηση των στρατηγικών κακοπληρωτών.