Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ ανάμεσα στις επιλογές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για το πρόγραμμα ARTES

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) στα πλαίσια του προγράμματος ARTES επέλεξε την πρόταση των MT Aerospace, OHB Γερμανίας & Ελλάδος και της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με δίκτυα αισθητήρων που επιτρέπουν την διαρκή επίγνωση της κατάστασης διαστημικών κατασκευών με την λογική των εργοστασίων του μέλλοντος. 

Τα εργοστάσια του μέλλοντος θα έχουν αυτοματοποιημένες και ψηφιοποιημένες όλες τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούν σημαντικό χρόνο και επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Διαδικασίες που αφορούν τον προγραμματισμό της παραγωγής, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ποιότητα, το κόστος, την συντήρηση με την βοήθεια της τεχνητής Νοημοσύνης και της Βαθιάς Μάθησης θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη διαθεσιμότητα.

Διαβάστε ακόμη  Το 1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης ως σχολείο-πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπερασπίζεται τις αξίες της Ευρώπης

 Η εμπειρία από σκληρά περιβάλλοντα όπως αυτό της Ναυτιλίας βοηθά στην ουσιαστική εφαρμογή τους στο διάστημα. 

Χθές ουσιαστικά η πρόταση μπήκε σε τροχια εκτέλεσης.