Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ ανάμεσα στις επιλογές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για το πρόγραμμα ARTES

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) στα πλαίσια του προγράμματος ARTES επέλεξε την πρόταση των MT Aerospace, OHB Γερμανίας & Ελλάδος και της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με δίκτυα αισθητήρων που επιτρέπουν την διαρκή επίγνωση της κατάστασης διαστημικών κατασκευών με την λογική των εργοστασίων του μέλλοντος. 

Τα εργοστάσια του μέλλοντος θα έχουν αυτοματοποιημένες και ψηφιοποιημένες όλες τις διαδικασίες που σήμερα απαιτούν σημαντικό χρόνο και επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Διαδικασίες που αφορούν τον προγραμματισμό της παραγωγής, την εφοδιαστική αλυσίδα, την ποιότητα, το κόστος, την συντήρηση με την βοήθεια της τεχνητής Νοημοσύνης και της Βαθιάς Μάθησης θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη διαθεσιμότητα.

Διαβάστε ακόμη  Ποια κόμματα και με ποιους υποψήφιους «κατεβαίνουν» στον Έβρο στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

 Η εμπειρία από σκληρά περιβάλλοντα όπως αυτό της Ναυτιλίας βοηθά στην ουσιαστική εφαρμογή τους στο διάστημα. 

Χθές ουσιαστικά η πρόταση μπήκε σε τροχια εκτέλεσης.