Μπλόκο δικηγόρων στους πλειστηριασμούς

Συγκεκριμένο πλαίσιο αποχής των δικηγόρων από διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών κατήρτισε η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Μέσα στην εβδομάδα καλούνται τα διοικητικά συμβούλια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας να λάβουν αποφάσεις εντός αυτού του πλαισίου προκειμένου να αποφευχθούν χιλιάδες πλειστηριασμοί από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου.

Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει άμεσα επιστολή στον υπουργό Οικονομικών και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ζητώντας άμεση νομοθετική θεσμοθέτηση δεοντολογικού κανονισμού λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων και την πρόβλεψη αποτελεσματικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασής του.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής με εκπροσώπους της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων doValue, κατά την οποία τέθηκαν οι επώνυμες καταγγελίες δικηγόρων για αθέμιτες και προσβλητικές πρακτικές της εταιρείας. Από την πλευρά της η doValue δεσμεύθηκε εγγράφως, μεταξύ άλλων, ότι η επικοινωνία της θα γίνεται μόνο με τους πληρεξούσιους δικηγόρους των οφειλετών και όχι με τους ίδιους τους δανειολήπτες.

Οι δικηγόροι έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή τη διαφωνία τους με τις ρυθμίσεις του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, υπογραμμίζοντας ότι αφήνονται ακάλυπτα τα ευάλωτα νοικοκυριά και καταγγέλλοντας ότι δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση από την πλευρά της κυβέρνησης για την προστασία τους, πόσο μάλλον όταν δεν έχει ακόμα συσταθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Το θέμα έχει αναδείξει η «Εφ.Συν.» (Πτωχευτικός Κώδικας με επιχορήγηση στους ευάλωτους δανειολήπτες, 25.5.2021), σημειώνοντας ότι στο μεταβατικό στάδιο μέχρι τη λειτουργία του Φορέα προβλέπεται απευθείας κρατική επιδότηση και το υπόλοιπο τμήμα της δανειακής δόσης θα καταβάλλεται από τον δανειολήπτη.

Ωστόσο, αν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (πιθανότατα δυο-τρεις μήνες) ο δανειολήπτης δεν καταβάλλει το ποσό που του αναλογεί, τότε η τράπεζα/servicer μπορεί να εκκινεί τη διαδικασία πλειστηριασμού. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, το μέτρο της κρατικής επιδότησης «προστατεύει» την πρώτη κατοικία όχι ως περιουσιακό στοιχείο αλλά ως δυνατότητα να μένει ο δανειολήπτης στο σπίτι του πληρώνοντας ενοίκιο, προκειμένου να έχει δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου του ύστερα από δώδεκα χρόνια.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πόσο σημαντική είναι η απόφαση των δικηγόρων για αποχή-«μπλόκο» στην απελευθέρωση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

ΕφΣυν.