Π. Κόκκαλης: Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα ακόμα εργαλείο για την πράσινη μετάβαση, την προστασία της φύσης και τελικά της ανθρώπινης ζωής

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πέτρος Κόκκαλης, με αφορμή την έγκριση του προγράμματος LIFE, ως σκιώδης εισηγητής του σχετικού φακέλου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο ευρωβουλευτής μίλησε για τους νέους στόχους, τον αυξημένο προϋπολογισμό και τη σημασία του προγράμματος σε ό,τι αφορά την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ως εργαλείο για την πραγματοποίηση των επιμέρους προτεραιοτήτων της.

Όλη η ομιλία:

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω σήμερα τη συμφωνία για τη νέα γενιά του εμβληματικού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική δράση, ευθυγραμμισμένο με τους φιλόδοξους στόχους της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και μεγαλύτερο προϋπολογισμό κατά 60%.

Τα τέσσερα (4) νέα υπο-προγράμματα θα δώσουν ζωή σε έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την κυκλική οικονομία, το μετριασμό αλλά και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Είναι σημαντικό πως η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας παραμένουν στην καρδιά του προγράμματος που θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί έργα για την ενίσχυση της προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 αλλά και έργα σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Η νέα πρόβλεψη «στρατηγικών έργων για τη φύση» θα δημιουργήσει συνέργειες με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ένωσης και ειδικότερα με τη νέα ΚΑΠ που θα πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής farm to fork για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό σύστημα διατροφής τροφίμων.

Επιπλέον το νέο LIFE θα στηρίξει έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αλλά και για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας.

Θα συμβάλλει καθοριστικά στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία παρέχοντας πόρους για έργα ανακύκλωσης και ανάκτησης πόρων από απόβλητα.

Τέλος, χρηματοδότηση θα μπορούν να λάβουν έργα για τη διαχείριση του αέρα, του εδάφους, του νερού και των χημικών με σκοπό την μηδενική ρύπανση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στη χώρα μου και σε άλλα μέρη του κόσμου το Πάσχα, μαζί με την Ανάσταση του Θεανθρώπου, γιορτάζουμε την άνοιξη, την αναγέννηση της φύσης.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει καλύτερη στιγμή για να παραδώσουμε στους ευρωπαίους πολίτες ένα ακόμη «εργαλείο» για την πράσινη μετάβαση, την προστασία της φύσης και τελικά της ανθρώπινης ζωής.