Τα νέο σχέδιο εξυγίανσης των καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης

Τι προβλέπεται από τις συμφωνίες που έχουν κατατεθεί προς επικύρωση από την δικαιοσύνη

Σημαντικές ενέργειες φαίνεται πως εκκινούνται που ως στόχο έχουν την εξυγίανση των δύο καζίνο. Οι συμφωνίες που έχουν κατατεθεί προς επικύρωση από την δικαιοσύνη, προβλέπουν την Κεφαλαιακή ενίσχυση, την εθελουσία έξοδο, την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων σε νέες εταιρείες, σε συνδυασμό με μία πολύ γενναία διαγραφή χρεών των καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης του ομίλου Πηλαδάκη. Οι συμφωνίες έχουν κατατεθεί προς επικύρωση στα πολυμελή πρωτοδικεία Πάτρας και Αθήνας, αντίστοιχα.

Για το καζίνο της Κέρκυρας, που ανήκει επίσης στον όμιλο Πηλαδάκη, κατά πληροφορίες, η συμφωνία εξυγίανσης πρόκειται να κατατεθεί στις αρχές της νέας χρονιάς.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ακολουθία με την συμφωνία της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum με το βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο Glafka Capital, ελληνικών συμφερόντων. Ως αντικείμενο της συγκεκριμένης συμφωνίας ορίζεται η εξαγορά, με πολύ σημαντική έκπτωση, από το Glafka, των τραπεζικών δανείων των Theros International Gaming και Vivere Entertainment Εμπορική και Συμμετοχών, των εταιρειών δηλαδή που διαχειρίζονται τα καζίνο του Ρίου και της Αλεξανδρούπολης.

Τι προβλέπουν τα σχέδια εξυγίανσης (των νόμων 4072/2012 και 4013/2011 και μεταγενέστερα του ν. 4738/2020) των δύο καζίνο που είδε η «Κ»;

Και για τα δύο καζίνο προβλέπεται η ίδρυση μιας νέας εταιρείας που θα ελέγχει αποκλειστικά το Glafka Capital και η 100% θυγατρική του, Invictus.

Αναφορικά με το καζίνο του Ρίου οι απαιτήσεις των πιστωτών στο σύνολο τους, διαμορφώνονται σε 241 εκατ. ευρώ, με ποσό 129,3 εκατ. ευρώ να αντιστοιχεί σε υποχρεώσεις που έχει αγοράσει η Invictus από την Intrum.

Αυτές, οι υποχρεώσεις μαζί και με τα χρέη προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προς το προσωπικό και τους λοιπούς πιστωτές, θα ρυθμιστούν.

Έπειτα από την αναδιάρθρωση της εταιρείας, οι πιστωτές συνολικά θα λάβουν το ποσό των 26,6 εκατ. ευρώ ή αλλιώς το 11% του συνόλου των οφειλών, ποσοστό που δεν θα ξεπερνούσε το 0,3% εάν η εταιρεία δεν είχε οδηγηθεί σε πτώχευση.

Διαβάστε ακόμη  «Άνοιξε ο χορός» των ανακοινώσεων ψηφοδελτίων- οι διεργασίες των κομμάτων για τα ψηφοδέλτια του Έβρου

Κεντρικοί άξονες της εξυγίανσης του καζίνο του Ρίου είναι η είσοδος του Glafka στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και – κατά τον πρώτο χρόνο της περιόδου εξυγίανσης – η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά 4 εκατ. ευρώ και η περαιτέρω ΑΜΚ ύψους 6 εκατ. ευρώ (μέσω κεφαλαιοποίησης δανείων – debt to equity).

Προβλέπεται ακόμη η απομάκρυνση 70 – 80 ατόμων μέσω της εθελουσίας εξόδου, συνολικής αξίας 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η επίτευξη ενός περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας από 9,4% έως 14,4% κατά την πρώτη πενταετία, κατά την οποία θα επιχειρηθεί η εξυγίανση.

Αναφορικά με το καζίνο της Αλεξανδρούπολης, οι απαιτήσεις των πιστωτών αγγίζουν συνολικά τα 192 εκατ. ευρώ, με το ποσό των 129,3 εκατ. ευρώ να αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις που έχει αποκτήσει η Invictus.

Οι πιστωτές αναμένεται να εισπράξουν συνολικά 19,6 εκατ. ευρώ ή αλλιώς το 10,2% των απαιτήσεων.

Η εξυγίανση της Vivere θα στηριχθεί στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από τον επενδυτή και σε περαιτέρω αύξηση κεφαλαίου μέσω debt to equity ύψους 8,9 εκατ. ευρώ.

Οπως και στο καζίνο Ρίου, θα τεθεί σε υλοποίηση πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού, συνολικής αξίας 300.000 ευρώ, που αντιστοιχεί στην απομάκρυνση 15 ατόμων, ενώ προβλέπεται ότι κατά την πρώτη πενταετία στην οποία θα επιχειρηθεί το πρόγραμμα εξυγίανσης θα επιτευχθεί ένα περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 12,8%-16,9%, αντίστοιχα.

Τέλος την νέα εταιρεία διαχείρισης των καζίνο θα στελεχώσουν οι Ιωάννης Μαλισόβας, Πέτρος Μυλωνάς και Χριστόφορος Παπανικολάου, με τους δύο τελευταίους να προέρχονται από το βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο. Στο παρελθόν το Glafka Capital, που ιδρύθηκε το 2018, έχει επενδύσει μέσω του Bluemoon Capital Fund στον Αγροτικό Οίκο Σπύρου, έχοντας καλύψει ομολογιακό δάνειο 1,5 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από την Καθημερινή