Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗΣ, Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΩΤΙΝΟΠΟΛΗΣ, Δ.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΜΕ MIS 5037523, για χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Διαβάστε ακόμη  “Καθαρή Εβδομάδα” μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης της Κ.Ε.Δ.Ε

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%97%CE%A784653%CE%A04-%CE%A9%CE%97%CE%A4?fbclid=IwAR0z5SnhannblyYaLmodF0XmBUVFJDajzlaz83hYTFHgBglm-go8XWL3AWU