Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου , 2023, 19:09:49

Τισιφόνη: Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο

Τα βόρεια έθνη της Ευρώπης, στα σκοτεινά τους δάση, έθρεψαν τους θρύλους των σύγχρονων παραμυθιών. Τις περισσότερες φορές,  στα παραμύθια, υπάρχει μία λογική, υπάρχει...